Trường mầm non phải tự kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi

Thứ Tư, 14:03, 05/01/2011 [GMT+7]
.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết đã ký Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành ngày 7-4-2008. Một trong những điểm quan trọng được nhấn mạnh tại thông tư này là hằng năm, các trường mầm non phải tự kiểm tra việc thực hiện quy định về phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi và phải báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Theo quy định tại thông tư, trường mầm non sẽ bị đình chỉ hoạt động khi để xảy ra một trong những trường hợp: có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động; không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động theo quy định; người cho phép hoạt động không đúng thẩm quyền; không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục; vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

Quyết định đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non phải xác định rõ lý do, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường và phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Theo HNMO
.