Quảng Ngãi: Trường CĐ Tài chính Kế toán được nâng cấp thành trường đại học

Thứ Tư, 08:35, 05/01/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Tài chính Kế toán trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, trực thuộc Bộ Tài chính, có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường, trình, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
 
Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán hiện là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; liên thông liên kết đào tạo trong và ngoài nước; nghiên cứu ứng dụngtrong lĩnh vực tài chính kế toán, đào tạo, tư vấn phù hợp với khả năng, lĩnh vực hoạt động và quy định của pháp luật.
 
Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán tiền thân là trường Trung học Tài chính Kế toán 3 (Bộ Tài chính) thành lập ngày 28/6/1976. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp GDĐT.
 
Sau khi cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trung cấp hoá toàn bộ số cán bộ ngành Tài chính chưa qua đào tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong 20 năm đầu giải phòng miền Nam và thống nhất đất nước, năm 1997, trước yêu cầu của tình hình đổi mới kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong quá trình hội nhập của kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngày 29/12/1997, được sự đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1143/1997/QĐ-TTg nâng cấp Trường Trung học Tài chính Kế toán 3 thành Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán.
 
Tháng 7/2010, Bộ Tài chính có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán thành trường đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cán bộ tài chính kế toán có trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển tài chính của cả nước nói chung, khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng.
 
Thảo Nhi
.