Giáo dục và đào tạo: Hướng đến chất lượng
16:01 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Ngành giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT) Quảng Ngãi đã có những bước đột phá về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Mục tiêu GD hiện chuyển trọng tâm vào chiều sâu chất lượng; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia, tạo nền tảng phục vụ công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT cũng như thực hiện chương trình GD phổ thông mới.
.
.