Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

21:43, 12/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- “Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống...” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Để Nghị quyết sớm được triển khai thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể.
Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết: Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, vấn đề quan trọng hàng đầu mà lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xác định đó là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), bảo vệ vững chắc an ninh biên giới biển, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 
 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân thăm hỏi và tặng quà cho người dân xã Bình Thuận (Bình Sơn) bị thiệt hại nặng sau bão số 9.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân thăm hỏi và tặng quà cho người dân xã Bình Thuận (Bình Sơn) bị thiệt hại nặng sau bão số 9.
PV: Vậy LLVT tỉnh đã có những giải pháp, chủ trương gì để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thời gian đến?
 
Đại tá BÙI TÁ TUÂN: Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương, nhất là lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm, hải quân, cảnh sát biển... dự báo, nắm tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định chủ trương, giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu về QPAN, với quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chuẩn bị chu đáo từ thời bình”, “giữ nước ngay từ thời bình mới là kế sách lâu dài”, có đối sách phù hợp để xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
PV: Với nhiệm vụ xây dựng KVPT vững mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tham mưu những vấn đề nào, thưa ông?
 
Đại tá BÙI TÁ TUÂN: Trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp cần phải quán triệt quan điểm và thực hiện nghiêm việc kết hợp QPAN với kinh tế, phát triển kinh tế với QPAN; quan tâm khu vực miền núi, vùng biển đảo và các vùng trọng điểm. Phải xem mỗi chỉ tiêu phát triển là một nguồn lực củng cố, tăng cường QPAN. Do đó, chúng tôi cho rằng, cần phải có quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế- xã hội là một bước tăng cường tiềm lực QPAN, lấy ổn định chính trị làm tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội phải luôn gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ QPAN.
 
PV: Trong nhiệm vụ “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự tỉnh có đề xuất gì?
 
Đại tá BÙI TÁ TUÂN: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, thực hiện phương châm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, làm cơ sở để tỉnh giữ vững tỉnh”, từ đó tạo ra các “phòng tuyến” vững chắc trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện phương châm đó, cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 64 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 21 của Chính phủ về KVPT... thành các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn cụ thể, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân  dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
BẢO LỘC
 (thực hiện)
 
 
 
.
.