Xây dựng câu lạc bộ cựu quân nhân

10:30, 03/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hằng năm, huyện Mộ Đức có trên 300 thanh niên xuất ngũ về địa phương. Đây là lực lượng đã được rèn luyện trong quân ngũ, có sức khỏe và phẩm chất tốt để tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các phong trào ở địa phương.
Gắn kết tình đồng đội
 
Những năm qua, Hội CCB huyện Mộ Đức đã có nhiều giải pháp để tập hợp lực lượng thanh niên xuất ngũ. Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Mộ Đức Phạm Minh Phúc, trước đây do điều kiện khó khăn nên sau khi xuất ngũ có khoảng 50% cựu quân nhân đi làm ăn xa. Mặt khác, kinh phí bảo đảm cho sinh hoạt, hoạt động của Câu lậc bộ (CLB) Cựu quân nhân không có. Vì vậy, Hội CCB cơ sở khó khăn, lúng túng trong việc vận động, tập hợp cựu quân nhân.  
Cựu quân nhân ở huyện Mộ Đức luôn chấp hành tốt lệnh động viên huấn luyện ngạch dự bị động viên hằng năm.
Cựu quân nhân ở huyện Mộ Đức luôn chấp hành tốt lệnh động viên huấn luyện ngạch dự bị động viên hằng năm.
Để thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở, đến nay, huyện Mộ Đức đã thành lập 13 Ban liên lạc cựu quân nhân và 69 CLB Cựu quân nhân ở 69 thôn, tổ dân phố. Việc vận động tập hợp cựu quân nhân vào sinh hoạt CLB Cựu quân nhân là tạo nhịp cầu gắn kết tình đồng đội; đồng thời tạo điều kiện để cựu quân nhân đóng góp xây dựng địa phương. Hằng năm, nhân các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm và hỗ trợ vật chất, tinh thần; các CLB Cựu quân nhân đã phối hợp với Chi hội CCB tổ chức gặp mặt để ôn lại truyền thống của quân đội, của đơn vị và của quê hương...
 
Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội CCB, trong đó có công tác tập hợp cựu quân nhân. Hội CCB và CLB Cựu quân nhân luôn có nội dung, ph­ương hư­ớng, mục tiêu xây dựng và hoạt động đúng đắn. Hội CCB đã thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên; đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc xây dựng CLB Cựu quân nhân và hướng dẫn CLB hoạt động. 
 
Tích cực tham gia các phong trào 
 
Thời gian qua, lực lượng cựu quân nhân trong huyện giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình cựu quân nhân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm.
 
Các CLB Cựu quân nhân đã phối hợp chặt chẽ với Chi hội CCB hỗ trợ cựu quân nhân tiếp cận vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế. Hầu hết cựu quân nhân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Có nhiều cựu quân nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, cựu quân nhân còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đó là xây dựng đơn vị dự bị động viên, tham gia phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...
 
Ông Phạm Minh Phúc cho biết: Xây dựng CLB Cựu quân nhân là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Vì không có kinh phí bảo đảm, lại liên quan đến nhiều cấp, ngành, đòi hỏi phải có sự phối, kết hợp chặt chẽ và tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp phù hợp trong từng giai đoạn và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Cán bộ Hội CCB các cấp phải có quyết tâm cao, chịu khó, biết cách tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tích cực vận động các cấp, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện. Có như vậy, công tác xây dựng CLB Cựu quân nhân mới đạt kết quả tốt.                                                                           
    Bài, ảnh: X.THIÊN  
 
 
 
.
.