Ban CHQS huyện Mộ Đức: Tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

21:25, 29/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban CHQS huyện Mộ Đức là tập thể điển hình duy nhất của LLVT tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Có được thành tích đó là nhờ những năm qua, Ban CHQS huyện Mộ Đức luôn thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân... 
Hằng năm, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, ngành, giai đoạn 2015 - 2020, Ban CHQS huyện Mộ Đức đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QPQSĐP; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
 
Trong đó, Ban CHQS huyện đã tham mưu đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT), nhất là tiềm lực quân sự như xây dựng 13 nhà làm việc của 13 Ban CHQS xã, thị trấn, với kinh phí trên 15 tỷ đồng; hoàn thành diễn tập KVPT cấp huyện đạt giỏi và chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT cho 100% xã, thị trấn, kết quả khá trở lên; xây dựng và hoàn thiện trường bắn, thao trường huấn luyện cấp huyện với diện tích 5,6ha... 
 
Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên.
Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên.
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp các Ban Đảng Huyện ủy Mộ Đức tham mưu xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn có chi bộ quân sự và 100% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy địa phương. Hằng năm, huyện Mộ Đức có 100% xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó có trên 60% xã vững mạnh toàn diện.
 
Thời gian qua, LLVT huyện Mộ Đức tham mưu thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Theo đó, đã đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hơn 2.400 hồ sơ, tiến hành chi trả trợ cấp 1 lần cho gần 2.000 trường hợp, với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng; phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng; quy tập và di dời vào nghĩa trang 91 mộ liệt sĩ. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tham gia tốt phong trào “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội... 
 
Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm 2020 đến nay, LLVT huyện Mộ Đức đã đóng góp hơn 170 triệu đồng và 1.150 ngày công giúp các địa phương làm đường giao thông nông thôn.
 
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ QPQSĐP; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế -  xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện ngày càng nâng lên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Chính trị viên Ban CHQS huyện Mộ Đức, Trung tá Nguyễn Tấn Quang cho biết: "Để đạt được những thành tích trên, trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức tốt các phong trào thi đua bằng những hành động, việc làm cụ thể và đánh giá kết quả bằng “sản phẩm”. Việc khen thưởng công bằng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc. Nội bộ đoàn kết...".
 
Với những nỗ lực của toàn đơn vị, giai đoạn 2015 - 2020, Ban CHQS huyện Mộ Đức được Bộ Quốc phòng trao Kỷ niệm chương là điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; Tỉnh ủy tặng cờ Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.
.