Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

15:06, 21/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xuất phát từ thực tiễn công tác ở từng cơ quan, đơn vị, một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp để Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đạt kết quả toàn diện trong 5 năm đến (2020 - 2025).
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá 
 
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh (QPAN), LLVT tỉnh cần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ tỉnh. Do đó, các cơ quan phải phối hợp làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Gắn việc quán triệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với việc giáo dục nâng cao cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 
 
Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...
 
Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Đào Thanh Phương
 
Để việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giảm lực lượng thường trực, tăng cường lực lượng dự bị, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, tôi đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ mới cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, địa phương các cấp phối hợp với các sở, ngành liên quan và chỉ đạo thực hiện xây dựng điều chỉnh các hệ thống văn kiện động viên khi Nhà nước giao; tích cực tham mưu địa phương hỗ trợ thêm vào ngày công cho các đối tượng trong huấn luyện DQTV, DBĐV để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt chỉ tiêu; tiếp tục đề nghị địa phương bố trí, sắp xếp số cán bộ đã đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn vào Ban CHQS cấp xã. Bởi hiện nay, một số địa phương đưa đi đào tạo chỉ huy trưởng cấp xã xong không tạo điều kiện bố trí sắp xếp để cán bộ vào làm việc...
 
Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Nguyễn Phi Thọ
 
Thời gian đến, cần tập trung xây dựng đề án căn cứ hậu cần; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước đầu tư một số hạng mục, công trình thiết yếu trong căn cứ hận cần.
 
Cụ thể, xây dựng giao thông hào để ứng dụng trong thời chiến, vừa làm ranh giới quản lý đất quốc phòng với đất nhân dân trong thời bình; khảo sát mạng đường giao thông vận tải, vị trí bố trí các căn cứ hậu cần; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu, trong đó tập trung kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch hậu cần tác chiến phòng thủ, kế hoạch hậu cần tác chiến biển đảo...
 
 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 887, Trung tá Nguyễn Duy Dung 
 
Giai đoạn 2020 - 2025 cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT. Nội dung, chương trình giáo dục chính trị tư tưởng phải phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng; chú trọng nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; đề cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức đảng. 
 
Tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mạnh dạn giao nhiệm vụ phù hợp để thử thách, rèn luyện cán bộ. Lấy kết quả hoàn thành từng nhiệm vụ hằng tháng, 6 tháng, hằng năm để làm căn cứ bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm...
 
Phó Chánh Văn phòng Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Đỗ Thang
 
Lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác hậu phương quân đội, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nói riêng; giải quyết đúng đắn, hài hòa các mối quan hệ, xây dựng các thiết chế văn hóa, pháp luật và tích cực đấu tranh chống văn hóa xấu, độc trong toàn LLVT...
 
T.HÂN - X. THIÊN 
(lược ghi)
 
.
.