Lực lượng vũ trang TP.Quảng Ngãi: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

22:09, 17/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong thành tựu phát triển ấn tượng của TP.Quảng Ngãi 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) đã có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) giai đoạn 2015- 2020.
Thành phố Quảng Ngãi là địa bàn chiến lược về khu vực phòng thủ (KVPT) huyện, thành phố. Do đó, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thì đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ quân sự thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XV. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố và chủ động phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QPQSĐP. 
 
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TP.Quảng Ngãi luôn được Đảng bộ quân sự thành phố quan tâm lãnh đạo.
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TP.Quảng Ngãi luôn được Đảng bộ quân sự thành phố quan tâm lãnh đạo.
Trong 5 năm qua, TP.Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các tiềm lực trong KVPT. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh luôn được chú trọng. Thực lực chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố, tăng cường. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo... được thực hiện hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT thành phố nâng lên về mọi mặt.
 
Hằng năm, Ban CHQS thành phố tổ chức diễn tập các cấp đạt 100% kế hoạch và tích cực tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, Ban CHQS thành phố đã tham mưu xây dựng thao trường huấn luyện rộng 3ha, xây dựng 6 nhà làm việc của ban CHQS cấp xã; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và các công trình chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Đến nay TP.Quảng Ngãi đã xây dựng 100% xã, phường vững mạnh về quốc phòng, trong đó có 62% địa phương đạt vững mạnh toàn diện. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng rộng khắp. Đến nay, TP.Quảng Ngãi đã thành lập 5 tiểu đội dân quân thường trực hoạt động hiệu quả...
 
Quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, LLVT TP.Quảng Ngãi đã tham mưu kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng KVPT và thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
 
Cùng với công tác tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng trong KVPT, LLVT thành phố đã nghiêm túc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt công tác dân vận để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ban CHQS thành phố đã xây dựng các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua phong trào thi đua Quyết thắng đã có hơn 350 tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, được tuyên dương.
 
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, Trung tá Lê Nam Phương, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu vươn lên... Đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QPQSĐP.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.
.