Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi: Đi đầu trên mọi trận tuyến

18:10, 30/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ra đời, tôi luyện và trưởng thành trong chiến tranh, lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chiến đấu kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Đầu năm 1940, thực dân Pháp quyết định chọn Ba Tơ làm một trong ba căng an trí (Ba Tơ, Di Lăng, Trà Bồng) để giam giữ tù chính trị và những người yêu nước, nhằm triệt tiêu về thể xác và tinh thần, đồng thời nhằm tách biệt họ với phong trào cách mạng của quần chúng. Nhưng trong tù, một chi bộ đảng của căng an trí Ba Tơ đã ra đời vào năm 1942, để lãnh đạo phong trào đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của nhà tù. 
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh.
Từ đây, ngày 9.3.1945, trước sự kiện Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, chớp ngay thời cơ, các chiến sĩ Căng an trí Ba Tơ quyết định khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện lỵ Ba Tơ. Đêm 11.3.1945, dưới sự chỉ huy của Ban lãnh đạo khởi nghĩa, đội võ trang phối hợp với lực lượng quần chúng bao vây đánh chiếm nha kiểm lý, đồn Ba Tơ. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã giành thắng lợi hoàn toàn.
 
Sáng 12.3.1945, Ban lãnh đạo khởi nghĩa đã tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng huyện Ba Tơ và tuyên bố thành lập đội du kích Ba Tơ, gồm 28 chiến sĩ do đồng chí Phạm Kiệt làm đội trưởng. Đây là một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954), Quảng Ngãi là vùng tự do, là hậu phương vững chắc, cung cấp nhiều nhân tài, vật lực, đồng thời cũng là nơi gây dựng cơ sở cho việc sản xuất vũ khí đầu tiên ở miền Nam Trung Bộ. Đó là xưởng quân giới Từ Nhại, xưởng quân giới Phan Điệt... đã sản xuất nhiều vũ khí kịp thời phục vụ cho cuộc kháng chiến ở các tỉnh Nam Trung Bộ, góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.
 
Ở Quảng Ngãi, giai đoạn 1954 - 1958, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, tổn thất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, sự che chở, đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ của nhân dân, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vừa chiến đấu, vừa huấn luyện, xây dựng và trưởng thành.
 
Vượt qua gian khổ, hy sinh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, mưu trí, với nhiều phương thức tác chiến sáng tạo, LLVT Quảng Ngãi đã chiến đấu anh dũng với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, lập nên những chiến công có ý nghĩa to lớn về mặt chiến thuật, chiến dịch và chiến lược trên chiến trường Quân khu 5 và cả miền Nam như Ba Gia, Vạn Tường, Gò Cao, Chóp Nón, Đình Cương, Minh Long, Đá Bàn, Giá Vụt...
 
Ngày 24.3.1975 là mốc lịch sử kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Quảng Ngãi, góp phần cùng cả nước làm nên bản anh hùng ca trong chiến dịch Hồ Chí Minh và đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Trong giai đoạn mới, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới...
 
Trên mọi trận tuyến, LLVT Quảng Ngãi luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng Quảng Ngãi vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.
 
Bài, ảnh: X.BẢO
 
 
.
.