Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi: Thực hiện tốt Pháp lệnh Động viên công nghiệp

18:25, 03/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi (Công ty An Ngãi) là một trong những lá cờ đầu của khối doanh nghiệp trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, doanh nghiệp đã nỗ lực đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đơn vị uy tín 
 
Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, từ năm 2003 đến nay, Công ty An Ngãi được giao nhiệm vụ thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị cho quân đội của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng).
 
Xác định đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao, Công ty An Ngãi đã chủ động đầu tư 5 tỷ đồng trang bị thêm một số thiết bị công nghệ mới vừa phục vụ sản xuất, kinh doanh, vừa phục vụ quốc phòng, tăng năng lực thiết bị, năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, công ty còn mở rộng diện tích, nâng cấp phân xưởng cơ khí, phân xưởng đúc, phân xưởng mạ... 
 
Hội đồng Nghiệm thu kiểm tra chất lượng thân đuôi đạn cối 100-PST sản xuất tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.
Hội đồng Nghiệm thu kiểm tra chất lượng thân đuôi đạn cối 100-PST sản xuất tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Công ty An Ngãi đã mạnh dạn đề xuất đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất từ cụm thân đuôi đạn cối 60mm lên cụm thân đuôi đạn cối 82-ST và đến nay đã triển khai nâng cấp lên cụm thân đuôi đạn cối 100-PST đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, công ty đang quản lý và khai thác 3 dây chuyền lưỡng dụng sản xuất cụm thân đuôi đạn cối (công suất cối 60mm: 36.000 bộ/năm, cối 82-ST: 10.000 bộ/năm và cối 100-PST: 3.500 bộ/năm); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý dây chuyền công nghệ.
 
Hằng năm, công ty đều tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc, kết quả ngày càng được nâng cao. Nhờ đó, từ năm 2003 đến 2018, công ty đã sản xuất được 7.680 cụm thân đuôi đạn cối 60mm và 82-ST; năm 2019, tiếp tục sản xuất 1.150 cụm thân đuôi đạn cối 100-PST.
 
Các đợt kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cấp cơ sở của công ty đều được Quân khu 5 đánh giá bảo đảm chất lượng, tương đồng với sản phẩm do các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện và được đồng ý nghiệm thu bàn giao đưa vào trang bị cho các đơn vị trong quân đội.
 
Được thành lập năm 1976, trải qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay,  Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi đã mở rộng và đa dạng ngành nghề, với hơn 350 lao động hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Cơ khí, xây lắp điện đến 500kV, xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế công nghiệp...
 
Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh
 
Tổng Giám đốc Công ty An Ngãi Phạm Văn Hoàng cho biết: Công ty xác định, thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cùng với bảo đảm tốt máy móc, trang thiết bị, tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ của Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. 
 
"Do quy trình sản xuất yêu cầu nghiêm ngặt về thành phần vật liệu nên chúng tôi chọn mua vật liệu đầu vào như gang thỏi, thép tấm, thép tròn làm đuôi đạn tại các công ty của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Quy trình sản xuất thường xuyên được giám sát chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện nghiệm thu do Bộ Quốc phòng ban hành”, ông Hoàng nhấn mạnh.
 
Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty An Ngãi luôn ổn định, phát triển thuận lợi, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các dự án động viên công nghiệp một cách khả thi và bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ động viên công nghiệp, Công ty An Ngãi đã và đang góp phần giúp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.
 
Bài và ảnh: Ngọc Diệp
 
 
 
 
.
.