Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

21:49, 19/12/2019 [GMT+7]
.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự (QPQS) địa phương; phối hợp tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… là những nhiệm vụ mà LLVT tỉnh đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi trong thời gian đến. Đó cũng là nội dung được Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi, nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương thời gian qua?
 
Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM: Quảng Ngãi là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 5.  Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và Thường vụ Ðảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPQS địa phương.
 
Nổi bật là, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân về công tác QPQS địa phương đã được nâng cao; các tiềm lực trong KVPT, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng thế trận QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của KVPT được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc.
 
Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, vận hành tương đối hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 
 Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: X.T
Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: X.T
PV: Đối với công tác xây dựng LLVT, tỉnh ta đã đạt được kết quả thế nào, thưa đồng chí?
 
Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM: Trong những năm qua, song song với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Ðảng luôn được Ðảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chú trọng. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh và phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động do các ngành phát động. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo và bản lĩnh, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm trong diễn tập xây dựng 4 công trình “Đoàn kết quân dân”; hỗ trợ xây dựng 4 nhà đồng đội; làm tốt công tác vận động quần chúng.
 
Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu và phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự. Đặc biệt là giao lưu quốc phòng với Bộ CHQS tỉnh Chămpasắc (Lào) thường xuyên, với những hoạt động nghĩa tình, qua đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân hai nước.
 
PV: Thưa đồng chí, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương, vậy mục tiêu của LLVT tỉnh trong thời gian đến được xác định như thế nào?
 
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm: Trong những năm đến, để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng công tác QPQS địa phương và tiếp tục xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ.
 
Chúng tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác QPQS địa phương và xây dựng KVPT. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về công tác QPQS địa phương và nhiệm vụ xây dựng KVPT.
 
Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng LLVT có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
XUÂN THIÊN  
(thực hiện) 
 
 
 
 
 
.
.