Quảng Ngãi: Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

23:15, 14/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thời gian tổ chức giao nhận quân dự kiến ngày 10 đến ngày 14/2/2020.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân theo Quyết định của Thủ trưởng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; phát huy dân chủ và vai trò giám sát của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan quân sự, công an; các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức trách nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển quân.
 
Bên cạnh đó, tổ chức kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự.UBND cá c huyện, thành phố rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt thực lực công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 2 năm 2020).
 
Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ.
Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách 2 cấp thật chu đáo, xác lập đủ các loại danh sách, ghi chép đủ các nội dung theo biểu mẫu; đề nghị miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, gọi khám sức khỏe... đúng đối tượng. Sau khi xét duyệt xong phải niêm yết công khai các loại danh sách theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
 
Lập hồ sơ công dân nhập ngũ đầy đủ, chặt chẽ, tránh sai sót. Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thâm nhập trên hồ sơ và chốt quân số trước 20 ngày so với ngày giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trước 15 ngày theo quy định của Luật NVQS và có tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu tuyển quân được quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP. Trước ngày giao quân, tổ chức kiểm tra lại sức khoẻ, chính trị, đạo đức cho 100% thanh niên trúng tuyển; kịp thời điều chỉnh, thay thế những trường hợp không đủ tiêu chuẩn; hạn chế tối đa việc loại trả sau giao quân.
 
Chủ tịch yêu cầu, từ nay đến hết tháng 8/2019 hoàn thành chốt thực lực. Tháng 9-10/2019 hoàn thành xét duyệt, sơ tuyển 2 cấp. Tháng 11 và tháng 12/2019 tổ chức khám sức khoẻ, hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân. Tháng 01/2020 chốt quân số với đơn vị nhận quân phát lệnh gọi nhập ngũ, quản lý quân số và làm mọi công tác chuẩn bị để giao quân.
 
Thời gian tổ chức giao nhận quân dự kiến ngày 10 đến ngày 14/02/2020.
 
Tin, ảnh: PV
.