Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

21:25, 17/03/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm xây dựng chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế, văn hóa- xã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng, an ninh là trọng yếu; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh là nền tảng... trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 28, toàn tỉnh đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 28.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 28.

Là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu và trực tiếp triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh.
 
Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tuyển quân, xây dựng và thực hiện huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu sát với đối tượng tác chiến và nhiệm vụ của từng lực lượng; đồng thời, tham mưu cho các cấp xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật và dự trữ sẵn sàng chiến đấu trong khu vực phòng thủ đúng kế hoạch, đạt chất lượng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân, cùng với tiềm lực về hạ tầng, kỹ thuật quân sự được củng cố, thì kết quả đạt được có ý nghĩa lớn nhất trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là thế trận lòng dân luôn được củng cố và tăng cường vững chắc. Thể hiện rõ nhất trong thực hiện phương châm của Đảng ta là phải “giữ nước từ xa”, thì không có thế trận nào vững chắc hơn thế trận lòng dân...
 
Công tác dân vận luôn được lực lượng vũ trang tỉnh triển khai có hiệu quả, nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Công tác dân vận luôn được lực lượng vũ trang tỉnh triển khai có hiệu quả, nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết thêm: Để tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, thì cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nòng cốt, mà phải phát huy vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể các cấp.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu tập trung đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, khu quân sự trong khu vực phòng thủ, quy hoạch xây dựng thao trường bắn cấp tỉnh, huyện đạt chất lượng.
 
Triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả đề án "Bảo đảm quốc phòng"; tăng cường phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong hoạt động bảo vệ biên giới hải đảo...

Bài, ảnh: X.THIÊN

 
.