Khắc phục những hạn chế trong công tác biên phòng

14:53, 22/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tư tưởng đơn giản, qua loa; phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị... là những nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quyết tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Chấn chỉnh sự chủ quan trong công tác


Năm 2018, BĐBP tỉnh đã góp phần quan trọng trong giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn biên giới biển của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đó, thì việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở nhiều đơn vị vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như công tác nắm tình hình chưa sát; tham mưu, đề xuất, xử lý một số vụ việc có lúc còn chậm, chưa sâu; việc chấp hành kỷ luật còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc.

Các đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Các đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ huy đơn vị chưa làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, chưa cụ thể. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả chưa cao, đặc biệt là tội phạm liên quan đến chất nổ, ma túy. Công tác vận động quần chúng chưa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quản lý, giáo dục, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ có đơn vị chưa kịp thời.

Đối với công tác tuyên truyền, công tác đảng, công tác chính trị thời gian qua của BĐBP cũng còn nhiều hạn chế. Sau khi thực hiện việc cắm mốc khu vực biên giới biển, nhưng hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân không hiểu được mục đích cũng như vị trí cắm mốc như thế nào...

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Đỗ Ngọc Nam cho biết: Những tồn tại trên đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, do cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị nắm tình hình đơn vị, địa bàn không chắc và quản lý không chặt. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cơ quan chuyên môn và chỉ huy đơn vị chưa thường xuyên. Trình độ, năng lực, nhận thức và ý thức chấp hành của một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế...

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự học tập, rèn luyện; làm tốt thì nhận thành tích, làm chưa tốt phì phải nhận lỗi; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, củng cố khối đoàn kết trong nội bộ. Đồng thời, người chỉ huy phải chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội... Những hạn chế, yếu kém được chỉ ra phải tập trung khắc phục xong trong quý I/2019".


Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá ĐỖ NGỌC NAM

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày hội biên phòng toàn dân, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp xử lý dứt điểm những yếu kém trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong, bảo đảm cho chỉ huy nắm chắc tình hình và quản lý tốt mọi hoạt động của đơn vị; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 kịp thời, sát thực tiễn, đạt hiệu quả cao.

Đại tá Đỗ Ngọc Nam cho rằng: Thực tế cho thấy, người đứng đầu đơn vị nào năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, thì đơn vị tốt và việc quản lý địa bàn cũng tốt và ngược lại. Do đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng. Lấy việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ làm thước đo trách nhiệm của người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong thời gian đến, người chỉ huy cơ quan, đơn vị nào không làm tốt nhiệm vụ thì sẽ bị xem xét xử lý.


Bài, ảnh: X.THIÊN

.
.