Cập nhật lúc: 21:15, 01/08/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 dự kiến tăng 6,25% so với năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Theo thông báo của Bộ Tham mưu Quân khu 5, dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi là 2.550 thanh niên, tăng 6,25% so với năm 2017.
 
Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS từ huyện, thành phố đến xã, phường thị trấn và thôn, tổ dân phố.
 
​Đồng thời, kiện toàn Hội đồng NVQS 2 cấp đúng thành phần theo Luật NVQS và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thanh viên Hội đồng NVQS sát với ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Kiện toàn hội đồng khám tuyển NVQS theo Thông tư liên tịch số 16  của liên Bộ Y tế- Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho thành viên hội đồng trước khi tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên. Chuẩn bị điểm khám, bố trí vị trí của từng chuyên khoa phù hợp.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt  thực lực công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 3 năm 2018).
 
Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách thật chu đáo, kết luận đúng đối tượng, cụ thể. Trong đó, tạm hoãn và miễn nhập ngũ đúng đối tượng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư 140 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
 
Ngoài ra, phải căn cứ các văn bản pháp quy có liên quan đến việc xét duyệt NVQS để xét duyệt đúng đối tượng. Sau khi xét duyệt xong phải niêm yết công khai theo quy định của Luật NVQS năm 2015. Lập hồ sơ công dân nhập ngũ đầy đủ, chặt chẽ, tránh sai sót. Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thâm nhập trên hồ sơ và chốt quân số trước 20 ngày so với ngày giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trước 15 ngày theo quy định của Luật NVQS và có tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu tuyển quân,…
 
Chủ tịch yêu câu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
 
PV
.