Cập nhật lúc: 14:22, 14/08/2017 [GMT+7]
.

Công an tỉnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đẩy mạnh công tác phối hợp trong tình hình mới


(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của mỗi ngành, Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian qua, tại các buổi thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc các phòng của Công an tỉnh đều được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện. Nội dung buổi nói chuyện được quay phim, sao gửi đến công an các huyện, thành phố để thông tin đến CBCS. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình phối hợp công tác đã được ký kết giữa hai bên. Đại úy Nguyễn Minh Thành, Phòng PA88, Công an tỉnh chia sẻ: “Buổi thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa rất thiết thực, giúp tôi nắm bắt kịp thời tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương, qua đó giúp tôi thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao”.   
 

Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, nên việc phối hợp giữa 2 đơn vị càng phải chặt chẽ. Chủ động phối hợp trong công tác tuyên giáo và công tác thông tin, tuyên truyền đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện các chính sách về bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng trường hợp. Hai bên chủ động nắm tình hình, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước".
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TRẦN TẤN CHÂU

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh và ngành tuyên giáo, tháng 10.2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2016 – 2020, với nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực.

Bên cạnh phối hợp hướng dẫn tổ chức các nội dung sinh hoạt chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh, như: Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giám sát các buổi sinh hoạt chuyên đề... Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tiến Dũng, cho biết: “Các chi, đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuẩn bị nội dung rất tốt, có dẫn chứng, minh họa về phong cách làm việc của Bác. Không chỉ sinh hoạt trong đảng viên, có chi bộ còn mời cả đoàn viên ưu tú tham gia, tạo điều kiện để quần chúng tiếp cận và nâng cao nhận thức, hiểu biết.  Đặc biệt, thái độ, tinh thần sinh hoạt của đảng viên rất nghiêm túc, có chuẩn bị nội dung và giải pháp cụ thể trong thực hành phong cách làm việc của Bác”.

Còn với Công an tỉnh, đã chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn thông tin trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhất là trên mạng internet; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch... góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.


VĂN NAM

 

.
.