Cập nhật lúc: 07:30, 10/12/2016 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh có 349 thanh niên đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự


(Báo Quảng Ngãi)- Trong đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017, huyện Sơn Tịnh đã phát lệnh gọi khám sức khỏe cho 796 thanh niên. Kết quả, có 769 thanh niên đến tham gia khám tuyển (96%) và có 349 thanh niên đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2017.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Sơn Tịnh, do làm tốt khâu chuẩn bị nên công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017 nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra; chất lượng thanh niên đến khám của huyện Sơn Tịnh năm nay cơ bản đạt chất lượng cao hơn những năm trước về trình độ học vấn; các tiêu chuẩn về sức khỏe, nhận thức chính trị cũng đạt tỷ lệ cao. 100% thanh niên có trình độ THCS trở lên, trong đó có 120 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.    
        

Đức Văn
 

.