Cập nhật lúc: 16:27, 13/09/2016 [GMT+7]
.

Thành phố Quảng Ngãi: Phát huy vai trò của Công an xã, phường trong phòng, chống tội phạm


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lực lượng Công an xã, phường ở TP. Quảng Ngãi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xử lý tốt những tình huống phức tạp về ANTT, không để vụ việc kéo dài... góp phần giữ gìn ANTT ở cơ sở...

Đại tá Trần Văn Dũng- Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an các xã, phường đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trong tình hình mới.

Súng tự độ chế và mã tấu do Công an xã Tịnh Khê tịch thu.
Súng tự độ chế và mã tấu do Công an xã Tịnh Khê tịch thu.


Chủ động triển khai tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Lực lượng công an xã, phường ở TP. Quảng Ngãi đã giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động nhân dân thành lập các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, các cụm an toàn về an ninh trật tự, làm “tai mắt” cung cấp cho Công an các nguồn tin có giá trị, giúp Công an thành phố đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội...

Để củng cố lực lượng công an ở cơ sở, Công an thành phố đã kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và biên chế đội ngũ công an xã, phường ngày càng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể là, Công an thành phố đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh điều động, tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã trọng điểm phức tạp về ANTT để theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tội phạm.

Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, phường xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, cụm an toàn về ANTT. Tổ chức cho lực lượng công an xã, phường thực hiện tốt cuộc vận động: CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Chỉ tính năm 2015, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” đã thu hút 3.000 lượt người tham dự. Tại diễn đàn, người dân đã đóng góp 250 ý kiến xây dựng.

Ông Tôn Thanh Trọng - Phó trưởng Công an xã Tịnh Ấn Tây cho biết: Để giữ vững ANTT ở cơ sở, Công an xã đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng. Tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Tổ chức quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Phối hợp với công an cấp trên thực hiện mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương...

Ngoài ra, Công an xã còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và củng cố, kiện toàn các Tổ an ninh nhân dân, xây dựng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Mô hình “Gia đình CCB không có tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm” của Chi hội Cựu chiến binh thôn Thống Nhất, thôn Cộng Hòa 2; mô hình “Tiếng mõ an ninh” tại thôn Độc Lập; mô hình “Địa chỉ tin cậy” của Hội Phụ nữ; mô hình “Nhà trọ, nhà nghỉ không có tội phạm ẩn nấu”...

Còn ông Võ Văn Đại-Trưởng Công an xã Tịnh Khê thì cho rằng, để đảm bảo ANTT ở địa phương, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn ban công an xã và các tổ tự quản về ANTT tại các khu dân cư ở 4 thôn. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn vừa nắm tin tức qua mạng lưới cơ sở và quần chúng, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm.


Bài, ảnh: Sông Thương

 

.
.