Cập nhật lúc: 14:35, 19/01/2016 [GMT+7]
.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc để bảo vệ Tổ quốc


(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được quan tâm và mang lại nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN


Trong năm qua, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPAN ở địa phương.

Bộ môn GDQPAN được giảng dạy cho sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh.
Bộ môn GDQPAN được giảng dạy cho sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh.


Năm 2015, tỉnh ta đã tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước cũng như của tỉnh, như: 80 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV; 70 năm khởi nghĩa Ba Tơ; 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ngãi... Thông qua các sự kiện này, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền về truyền thống đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, dũng cảm đấu tranh dựng nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong những năm gần đây, tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. Đại tá Trần Xi Noa – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Ngoài công tác GDQPAN cho các đối tượng là cán bộ, CCVC, thì trong năm qua, nhiều phong trào của tuổi trẻ tỉnh nhà, các trường học trên địa bàn cũng được tổ chức sôi nổi. Nổi bật nhất là các hoạt động: Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân”, “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Vùng 3 Hải quân”; Thanh thiếu niên toàn tỉnh tham gia, tổ chức “Ngày Hội tòng quân – Vinh quang được làm người chiến sĩ”; tổ chức chương trình giao lưu truyền thống về ý nghĩa và giá trị Chiến thắng Vạn Tường với Cựu chiến binh Trung đoàn Ba Gia, với chủ đề “Âm vang 50 năm Vạn Tường”… thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN, HSSV tham gia, đã khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho HSSV, bộ môn GDQPAN đã được triển khai trong các trường học. Thông qua các giờ học thực hành trên thao trường, các giờ học lý thuyết trên giảng đường đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó còn trang bị cho HSSV những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, hiểu được một số quy định trong môi trường quân đội, hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương.

Đảng ta đã xác định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân càng có ý nghĩa lớn trong giai đoạn hiện nay. Việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới hiện nay.

Bài, ảnh: X.THIÊN
 

.
.