Cập nhật lúc: 14:38, 30/12/2015 [GMT+7]
.

Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác quân lực tại Bộ CHQS tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (28-29.12), Đoàn công tác của Cục Quân lực – Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do đại tá Vũ Quốc Hùng – Phó cục trưởng Cục Quân lực làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác động viên quân đội và công tác quân số chính sách năm 2015 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 2 ngày làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản của một số đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, hệ thống văn bản, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên đã được xây dựng đúng, đủ; nhiệm vụ tổng điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của các cấp được triển khai đồng bộ, đầy đủ, chặt chẽ. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị được duy trì có nền nếp, hiệu quả. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị nhận nguồn duy trì thường xuyên; kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và đơn vị dự bị động viên đạt tốt.

Thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng năm 2015, đảm bảo quân số theo biên chế; nhiệm vụ tuyển quân thực hiện đúng quy trình, quy định, hoàn thành chỉ tiêu đạt 100%, chủ động tham mưu đề xuất triển khai các nội dung tuyển quân năm 2016 kịp thời.

Kết thúc đợt kiểm tra, đại tá Vũ Quốc Hùng đã biểu dương những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm để các đơn vị rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, làm cơ sở để cơ quan cấp trên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Thành Duy
 

.