Cập nhật lúc: 13:35, 18/10/2014 [GMT+7]
.

Công an Ba Tơ với phong trào "Dân vận khéo"


(Báo Quảng Ngãi)- Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, Công an huyện Ba Tơ phối hợp với Ban Dân vận và Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng được nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, góp phần phát triển sản xuất, ổn định an ninh, trật tự (ANTT) ở khu dân cư.

Một trong những công tác được Công an huyện chú trọng là đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã động viên nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm tại cộng đồng dân cư và xây dựng các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về ANTT. Đến nay, đã xây dựng được 99 tổ an ninh nhân dân, 352 tổ tự quản về ANTT.

Trong đó, mô hình “Năm tự quản” do cụ Đinh Sơn Hải, ở xóm Mang Thinh, thôn Nước Lá, xã Ba Vinh xây dựng được chọn là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh và đang được nhân rộng. Ngoài ra còn có mô hình “Tổ tự quản” do cụ Phạm Văn Lân ở xã Ba Dinh; mô hình “Tổ hòa giải” do cụ Phạm Văn Tài ở xã Ba Điền… đều hoạt động có hiệu quả. Những năm qua, đồng bào ở các khu vực này đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Công an để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ tuyên truyền, phát triển đạo Tin Lành trái phép. Đồng thời, phát giác báo cho Công an và ngành liên quan kiểm tra, thu giữ hơn 9,5m3 gỗ khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép; thu hồi 27 súng săn tự độ chế; 7 vụ phá rừng làm nương rẫy…

Phối hợp cùng chính quyền các xã Ba Cung, Ba Bích, Ba Tô, Ba Động, giải quyết 14 vụ tranh chấp đất rừng, nhất là tranh chấp đất với các công ty lâm nghiệp; vận động hàng trăm lượt con cháu bỏ học tiếp tục đến trường. Tham gia giải quyết 16 vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, mà gần đây nhất là việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc ở thôn Đồng Chùa, xã Ba Chùa giữa ông Phạm Văn Châm và ông Phạm Văn Xua, không để gây ảnh hưởng xấu đến ANTT ở địa phương.

Thông qua phong trào Dân vận khéo đã làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc của cán bộ Công an và người dân. Ý thức giải quyết công việc, tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân được thể hiện rõ hơn. Nhiều việc khó, việc mới được giải quyết kịp thời và triệt để tạo sự đồng thuận giữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khiến phong trào “Dân vận khéo” ở Ba Tơ ngày càng phát huy hiệu quả và đi vào lòng dân.                                       
     

VĂN TRA
 

.