Cập nhật lúc: 20:57, 20/05/2014 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy: Họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để kết thúc hoạt động; sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thành Ban Chỉ đạo "Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh dự và chủ trì cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ),  trong 15 năm qua (1999- 2014), Ban chỉ đạo đã nêu cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về vận động toàn dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện chương trình phối hợp hành động, các Hội, đoàn thể đã tổ chức hàng trăm nghìn lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Xây dựng và củng cố trên 80 loại hình tổ chức quần chúng, 280 tổ “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ”, “tự hòa giải”; 30 cụm an toàn về an ninh trật tự vùng giáp ranh liên xã, liên huyện trong tỉnh. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm nghìn nguồn tin có giá trị liên quan đến các loại tội phạm.
 
Kết quả thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên tịch và Chương trình phối hợp hành động đã phát huy tác dụng, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng phát triển và có sức lan tỏa trong tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp


Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như một số thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chưa thật sự nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên ngành trong việc triển khai; một số đơn vị, doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo ở các địa phương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đều; việc xây dựng và củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; một số mô hình còn mang tính hình thức; việc tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm; kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc chưa thường xuyên....

Phát biểu kết luận cuộc họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì thường xuyên đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả cao hơn, cần xây dựng các mô hình mang tính thực tế, phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, xây dựng lượng nòng cốt ở cơ sở...

Tại cuộc họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh cũng thống nhất đề nghị của các đại biểu về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thành Ban Chỉ đạo "Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ". Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh cho rằng, việc sáp nhập sẽ giúp cho hoạt động của phong trào hiệu quả hơn, tinh gọn các đầu mối...

 

N.Đức
 

.