Cập nhật lúc: 15:29, 28/09/2013 [GMT+7]
.

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Vận động nhân dân bảo vệ chủ quyển biển, đảo


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác vận động quần chúng được xác định là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản, quan trọng của bộ đội biên phòng; là cơ sở, nền tảng cho thực hiện các biện pháp công tác khác; có vị trí hết sức quan trọng trong việc huy động quần chúng nhân dân khu vực biên giới tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

TIN LIÊN QUAN


Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể triển khai toàn diện công tác vận động quần chúng và đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, gắn với thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

 

 Cán bộ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh vận động ngư dân ra khơi bám biển.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh vận động ngư dân ra khơi bám biển.


Đại tá Hạ Thanh Ca - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, UBMTTQ các cấp và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiến lược biển Việt Nam, vận động ngư dân ra khơi bám biển làm ăn kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua công tác tuyên truyền, ngư dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, BĐBP tỉnh còn tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Bố trí các tổ đội công tác tại địa bàn trọng điểm, đưa đảng viên về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn. Kết hợp giữa xây dựng cơ sở chính trị với phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo. UBND tỉnh cũng giao cho BĐBP làm chủ đầu tư các công trình phục vụ dân sinh trên khu vực biên giới biển của tỉnh, hướng dẫn ngư dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền phục vụ cho đánh bắt hải sản, xây dựng và phát huy các mô hình tự quản, hợp tác xã nghề cá, nghiệp đoàn nghề cá.

Thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp, khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nơi đóng quân. Hằng năm đều tham gia tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở hầu hết các khu dân cư trên khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. Qua đó đã làm chuyển biến về vai trò, trách nhiệm cộng đồng cùng chung tay xây dựng quê hương, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra điểm nóng,  được nhân dân tin tưởng.

Đại tá Trương Quang Đảng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước hết lực lượng biên phòng tỉnh phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 152 của Quân ủy Trung ương về tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. Xác định rõ công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy đảng, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân tham gia. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống “Diễn biễn hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên khu vực biên giới biển.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng cả về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Sâu sắc, gần gũi, tôn trọng nhân dân, nói đi đôi với làm.   


Bài, ảnh: V.TÁNH-X.THIÊN
 

.
.