Thực hiện tốt công tác điều lệnh Công an nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh

Thứ Tư, 09:09, 12/09/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Trong những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được chú trọng là thực hiện công tác điều lệnh Công an nhân dân (CAND).

TIN LIÊN QUAN


 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Bộ Công an đã ban hành 3 Thông tư mới quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ trong CAND. Thực hiện chủ trương trên, Công an tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng và đội điều lệnh bán chuyên trách của Công an các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua các lớp tập huấn này, lãnh đạo Công an các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã được quán triệt một cách có hệ thống các văn bản, nội quy, quy định về điều lệnh CAND. Đồng thời được hướng dẫn thực hành các động tác mới về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ của CAND.

Cán bộ, chiến sĩ đang tập điều lệnh đội ngũ.
Cán bộ, chiến sĩ đang tập điều lệnh đội ngũ.


Công an tỉnh đã kiện toàn Đội kiểm tra Điều lệnh Công an tỉnh và Tổ kiểm tra điều lệnh bán chuyên trách ở các đơn vị cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót. Các trường hợp vi phạm điều lệnh CAND đều được thông báo đến các đơn vị. Mặt khác, tập trung xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh các nội quy, quy trình, chế độ công tác. Tổ chức sắp xếp, chỉnh trang lại trụ sở, nơi làm việc, phòng tiếp dân, nơi để xe máy cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định, vừa đảm bảo trật tự nội vụ gọn gàng, vừa thể hiện tính trang nghiêm, kỷ luật của lực lượng vũ trang. Cùng với đó là đề cao kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy trình, chế độ công tác, chế độ trực ban, trực chiến, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Đối với các đơn vị cơ sở, do thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân, nên việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân. Công an các huyện, thành phố đã tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc theo dõi, giám sát và góp ý cho lực lượng công an.

Đồng thời cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao kỷ cương, kỷ luật nội bộ; chấn chỉnh lễ tiết tác phong, lề lối làm việc. Đồng thời coi trọng xây dựng tính nhân văn trong công tác, sinh hoạt, quan hệ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Nhờ đó, đã góp phần tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành điều lệnh CAND, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.   


Bài, ảnh: NGỌC THƯƠNG
 

.