Pháo binh Việt Nam diễn tập đánh địch đường không

Thứ Hai, 09:15, 10/09/2012 [GMT+7]
.

Nhằm đánh giá trình độ người chỉ huy, cơ quan trung đoàn và kíp chiến đấu phân đội pháo phòng không trong tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Đợt diễn tập nhằm đánh giá trình độ người chỉ huy, cơ quan trung đoàn và kíp chiến đấu phân đội pháo phòng không trong tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, cơ động nhanh di chuyển lực lượng và xử trí một số tình huống trong chiến đấu. 

 

Sáng 7/9, tại Trường bắn quốc gia TB- 1, Quân chủng PK- KQ đã tổ chức khai mạc Hội thao diễn tập Chỉ huy - Tham mưu (CH - TM) cơ quan trung đoàn PPK có thực binh cơ động nhanh đại đội PPK 37 ly năm 2012.

Đến dự và chỉ đạo Hội thao có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Lê Huy Vịnh - Phó tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình - Tham mưu phó Quân chủng; các đồng chí thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn Phòng không trong Quân chủng.

Trong thời gian Hội thao từ ngày mồng 7 đến ngày 11/9, các kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn Pháo phòng không và kíp chiến đấu đại đội pháo cao xạ 37 ly ở các trung đoàn PPK trong Quân chủng tham gia Hội thao trên các nội dung sau: Các kíp chiến đấu sở chỉ huy (SCH) trung đoàn thực hành làm quyết tâm chiến đấu, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật. Làm bài tập huấn luyện kíp chiến đấu và đạo diễn luyện tập. Tham gia kiểm tra nhận thức đối tượng tác chiến; đồ giải kết quả bắn.

Kíp chiến đấu các phân đội PPK làm kế hoạch hành quân cơ động; tính khả năng bắn; thực hành thu hồi, cơ động nhanh, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu theo các tình huống. Khẩu đội PPk bắn kẹp nòng vào mục tiêu bia di động; bắn mục tiêu bia xe tăng di động; đang hành quân tạm dừng bắn, bắn trong hành tiến vào mục tiêu bia xe tăng cố định.

Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp I; dựng, tháo nhà bạt, kê phản, để ba lô và thực hiện nếp sống chính quy trong sinh hoạt dã ngoại. Xử lý một số tình huống về công tác quân y, kỹ thuật cấp cứu thương binh tại trận địa. Các tình huống kỹ thuật trong chiến đấu; tính năng kỹ chiến thuật, tác dụng, nguyên lý hoạt động của đại đội PPK 37 ly - 2 N đánh đêm bán tự động, công tác an toàn trong sử dụng các trang bị xe máy … cũng được các đồng chí cán bộ, lái xe, nhân viên chuyên môn tham gia đua tài.

Một số hình ảnh của các thành phần trong Hội thao:

 

Lễ khai mạc và duyệt đội ngũ trong Hội thao

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư đảng ủy, Chính ủy Quân chủng động viên bộ đội trong hội thao.

 

Thiếu tướng Lê Huy Vịnh - Phó tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao kiểm tra theo dõi khẩu đội làm công tác chuẩn bị bắn và kết quả đạn bắn.

 

Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp I; dựng, tháo nhà bạt, kê phản, để ba lô và thực hiện nếp sống chính quy trong sinh hoạt dã ngoại.

 

 

 

 Làm bài tập huấn luyện kíp chiến đấu và đạo diễn luyện tập.

 

 Kíp chiến đấu các phân đội PPK làm kế hoạch hành quân cơ động; tính khả năng bắn; thực hành thu hồi, cơ động nhanh, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu theo các tình huống.

 

 Thiếu tướng Lê Huy Vịnh - Phó tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình - Tham mưu phó Quân chủng; các đồng chí thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn Phòng không trong Quân chủng.

 

 Hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Triển khai bắn xe tăng địch.

 

Hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Triển khai bắn xe tăng địch.

 

 

 

 Khẩu đội PPk bắn kẹp nòng vào mục tiêu bia di động; bắn mục tiêu bia xe tăng di động; đang hành quân tạm dừng bắn, bắn trong hành tiến vào mục tiêu bia xe tăng cố định.

 

 Tham gia kiểm tra nhận thức đối tượng tác chiến; đồ giải kết quả bắn.

 

 Thông qua kế hoạch và quyết tâm chiến đấu. Làm công tác chuẩn bị bắn mục tiêu bia di động. Thống nhất điểm ngắm thực hành bắn kẹp nòng. Mục tiêu bia bị tiêu diệt

 

Thông qua kế hoạch và quyết tâm chiến đấu. Làm công tác chuẩn bị bắn mục tiêu bia di động. Thống nhất điểm ngắm thực hành bắn kẹp nòng. Mục tiêu bia bị tiêu diệt

 

Xử lý một số tình huống về công tác quân y, kỹ thuật cấp cứu thương binh tại trận địa. Các tình huống kỹ thuật trong chiến đấu; tính năng kỹ chiến thuật, tác dụng, nguyên lý hoạt động của đại đội PPK 37 ly - 2 N đánh đêm bán tự động, công tác an toàn trong sử dụng các trang bị xe máy … cũng được các đồng chí cán bộ, lái xe, nhân viên chuyên môn tham gia đua tài.

 

 

Theo Infonet

 

.