,
Cập nhật lúc 09:27, Tuesday, 12/06/2012

Công an tỉnh: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng


(QNg)- Những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh đã có nhiều cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả để thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng cũng như việc cụ thể hóa Luật trong việc thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; quy chế về xét thi đua, khen thưởng. Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thành lập 5 khối thi đua và tổ chức ký kết việc thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, hàng năm tổ chức trên 20 đợt thi đua ngắn trong toàn Công an tỉnh với nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp gắn với các cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công an nhân nhân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy…

 

Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an) biểu dương những kết quả Công an Quảng Ngãi đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng.
Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an) biểu dương những kết quả Công an Quảng Ngãi đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng.


Đại tá Trịnh Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Công an tỉnh cho biết: Công an các địa phương, đơn vị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chương trình hành động và xác định chủ đề, khâu đột phá, cụ thể hoá từng tiêu chí thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua. Qua đó đã làm chuyển biến tích cực các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các khối thi đua đều tiến hành giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; tôn vinh những đơn vị đạt thành tích để giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh đánh giá đúng công tác thi đua ở các địa phương, đơn vị.

Công an tỉnh luôn quan tâm việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt  trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", trong đó tập trung đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Quá trình triển khai các phong trào thi đua, Công an tỉnh đã đề ra các tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực công tác, là cơ sở để đánh giá chất lượng phong trào ở từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Hàng năm, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng và đề xuất khen thưởng cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng chục đơn vị có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Từ phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân.

Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an nhận xét: Công an tỉnh Quảng Ngãi là một trong những đơn vị thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; đã có nhiều đổi mới trong nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm ở địa phương nên đã huy động được sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ tạo động lực để thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh; nhiều năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.


Bài, ảnh: N.THƯƠNG
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201206/Cong-an-tinh-Lam-tot-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-2163094/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,