TP. Quảng Ngãi: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Thứ Sáu, 08:56, 06/04/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Những năm qua Đảng ủy-Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi  thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

TIN LIÊN QUAN


Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng- an ninh. Thành phố hiện có trên 100 cơ quan, đơn vị nhà nước, doanh nghiệp các cấp từ thành phố đến trung ương đứng chân trên địa bàn. Trong thời gian qua, Đảng ủy- Ban CHQS thành phố đã xác định để góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì công tác xây dựng lực lượng DQTV đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng là một nhiệm vụ trọng tâm.

     Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ .
Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ .

Chính vì thế, với phương châm "vững mạnh, rộng khắp", Đảng ủy- Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền trong toàn thành phố không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ DQTV đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Hiện thành phố đã xây dựng được 52 đầu mối dân quân tự vệ với tổng lực lượng đạt 2,13% so với dân số trên địa bàn; trong đó lực lượng dân quân là đảng viên, đạt 28,61% và đoàn viên chiếm hơn 60% so với lực lượng DQTV toàn thành phố.

Hằng năm, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo cơ quan quân sự cấp cơ sở kịp thời rà soát và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV bảo đảm đủ số lượng và đúng thời gian quy định. Nói về vấn đề này, Trung tá Trần Văn Tâm-Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: "Trong thời gian qua, đảng ủy-Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy-UBND thành phố cũng như chỉ đạo cho Ban CHQS xã, phường tham mưu cho đảng ủy-UBND cùng cấp về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp; trong đó đi sâu về chất lượng; chỉ đạo xã, phường rà soát và chốt danh sách từ 18-45 tuổi đối với nam và từ 18-40 tuổi đối với nữ. Sau đó tổ chức xét duyệt chính trị và kết nạp LLDQTV nòng cốt; đồng thời tiến hành nắm chắc lại lực lượng hiện có và xây dựng mới phù hợp với chỉ tiêu tỉnh giao".

Song song đó, các chế độ chính sách, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện cho lực lượng DQTV đã được Đảng ủy-Ban CHQS thành phố quan tâm. Để nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện. Trong huấn luyện, luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", từ đó Đảng ủy-Ban CHQS thành phố đã chú trọng đến khâu chuẩn bị giáo án bài giảng chính trị, áp dụng sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện.

Qua đó, đã góp phần trang bị, rèn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp cho lực lượng dân quân tự vệ có thể áp dụng từ huấn luyện vào thực tế nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công, từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh về mọi mặt. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT, giải toả hành lang an toàn giao thông...

Ngoài các nhiệm vụ trên, lực lượng DQTV trong toàn thành phố còn làm tốt công tác dân vận. Lực lượng DQTV luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động nhân dân, gia đình người thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"… Có thể nói, công tác dân vận của lực lượng DQTV đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội... Nhìn chung trong thời gian qua, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp" của thành phố Quảng Ngãi đã được các cơ quan quân sự địa phương nghiêm túc thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong tình hình mới hiện nay, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố xây dựng lực lượng DQTV "vững mạnh, rộng khắp" trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện và bản lĩnh chính trị cho lực lượng DQTV là điều cần thiết. Hơn nữa đây là lực lượng không thoát ly sản xuất, gần dân, việc trang bị, tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị sẽ giúp cho lực lượng DQTV nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ngãi ngày càng phát triển.


Thùy Trang
                 

.