,
Cập nhật lúc 08:32, Wednesday, 15/02/2012

Đảng bộ Công an Quảng Ngãi: Lãnh đạo toàn diện công tác an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng


(QNg)- Đảng bộ Công an Quảng Ngãi ngày càng trưởng thành, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo trên tất cả các mặt công tác của lực lượng Công an, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từ đó, tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; về nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Công an tỉnh trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2005 - 2010).
Đảng ủy Công an tỉnh trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2005 - 2010).


Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an tỉnh luôn chủ động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trên lĩnh vực ANTT; xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến ANTT, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; địa bàn giáp ranh với các tỉnh; tiếp tục củng cố và phát huy vai trò các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Số lượng tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" hàng năm trên 95%, trong đó đạt "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" trên 27%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 88% tỷ lệ đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó trên 11% đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật hàng năm dưới 1%. Trong năm 2011, trên cơ sở xác định những công tác cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực công tác ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Năm 2012, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an, trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ nhằm phục vụ yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; đổi mới nội dung, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với củng cố lực lượng Công an cơ sở, phát huy vai trò các tổ chức tự quản về ANTT; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 9 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành trong năm 2011.

Đảng bộ Công an Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; sự năng động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ  trong toàn lực lượng; khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ vững ANTT góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


      Bài, ảnh: VĂN TRA
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201202/dang-bo-Cong-an-Quang-Ngai-Lanh-dao-toan-dien-cong-tac-an-ninh-trat-tu-va-xay-dung-luc-luong-2131314/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,