,
Cập nhật lúc 09:53, Monday, 12/12/2011

Công an Quảng Ngãi: Vì nhân dân phục vụ


(QNg)- Thực hiện Cuộc vận động "Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng và thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động để đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện ở Công an các địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS Công an tỉnh.


TIN LIÊN QUAN


Công an các địa phương, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình.

Chi hội phụ nữ An ninh nhân dân thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách.
Chi hội phụ nữ An ninh nhân dân thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách.


Chẳng hạn như Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với khẩu hiệu hành động "Đơn vị văn hóa, lãnh đạo chuẩn mực, cán bộ nhân văn, chuyên cần"; Công an huyện Sơn Tịnh với phong trào "Nụ cười Cảnh sát giao thông"; Công an thành phố Quảng Ngãi với tiêu chí "5 không, 5 có" của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự; Công an huyện Đức Phổ "xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh nội vụ và nếp sống văn hóa", Công an huyện Đức Phổ tổ chức hội thi tìm hiểu về Cuộc vận động và văn hóa giao tiếp, ứng xử thông qua hình thức sân khấu hoá với các nội dung như: Thi nhận thức về cuộc vận động và điều lệnh CAND, thi xử lý các tình huống ứng xử về văn hoá, thi xử lý các tình huống về nghiệp vụ và thể hiện năng khiếu với nội dung phong phú, hấp dẫn, sát với chủ đề cuộc vận động đã thu hút đông đảo CBCS đến tham dự và cổ vũ, động viên, tạo sức lan toả trong toàn Công an tỉnh.

Công an các địa phương, đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức cho CBCS; kiểm điểm đánh giá thực trạng chấp hành điều lệnh, văn hoá ứng xử và thực hiện nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; kiện toàn tổ điều lệnh, triển khai tổ chức tập huấn điều lệnh cho CBCS. Tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh, chấn chỉnh việc chấp hành mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác ở đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, trật tự nội vụ, chế độ trực ban, trực chiến, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử của CBCS. Công an các địa phương, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả "Bộ phận một cửa"; duy trì phong trào "Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân"; chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử của CBCS đảm bảo văn minh, lịch sự, nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Tăng cường tổ chức các diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân", nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, từng đơn vị, từng cấp công an chấn chỉnh việc tăng cường quản lý giáo dục CBCS, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Chuyển biến nổi bật qua thực hiện Cuộc vận động là đã tạo ra được không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương, từng cá nhân và tổ đội công tác. Qua đó, mỗi CBCS rèn luyện, tu dưỡng ý thức, tác phong, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Trên từng lĩnh vực công tác và trong mỗi hoạt động cụ thể của CBCS luôn thực hiện tốt phương châm: "Gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với dân, dựa vào dân để công tác, chiến đấu". Đó cũng chính là xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của người CBCS Công an ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động công tác, đặc biệt là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; chống thái độ hách dịch, thờ ơ, vô cảm và những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Qua thực hiện cuộc vận động, Công an các địa phương, đơn vị và CBCS phải chấp hành nghiêm kỷ cương, tăng cường kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, chính quy để xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Quảng Ngãi vì nước quên thân - vì dân phục vụ.


Bài, ảnh: THANH VIỆT

http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201112/Cong-an-Quang-Ngai-Vi-nhan-dan-phuc-vu-2116963/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,