Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với phong trào hai giỏi

Thứ Hai, 10:39, 16/05/2011 [GMT+7]
.

(QNg)- Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS  tỉnh hiện có 68 hội viên, được tổ chức thành 3 chi hội thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Quân y,  văn thư bảo mật; thủ kho, tài vụ, quản lý, thư viện, nuôi quân... Các cấp hội đã chủ động tích cực đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thượng úy Trần Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Trong nhiệm kỳ qua (2006-2011), được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban công tác phụ nữ Quân khu 5 phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của LLVT tỉnh có chuyển biến vững chắc, có hiệu quả thiết thực; tập trung 2 phong trào lớn và các chương trình trọng tâm của Hội do Trung ương Hội, Tỉnh hội và quân khu phát động.  Hầu hết hội viên đều nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với xã hội, để nghiên cứu học tập và xây dựng cuộc sống gia đình phù hợp với thời gian và công tác chuyên môn, chăm lo giữ gìn hạnh phúc, gia đình theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình.
 
Chi hội Phụ nữ Phòng Tham mưu-Chính trị tham gia ủng hộ nhân dân miền Trung bị lũ lụt
Chi hội Phụ nữ Phòng Tham mưu-Chính trị tham gia ủng hộ nhân dân miền Trung bị lũ lụt

Hàng năm, qua bình xét, 100% hội viên đều đạt tiêu chuẩn phụ nữ giỏi và gia đình văn hóa ở khu dân cư; chấp hành nghiêm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;  không có trẻ em thất học, vi phạm pháp luật, tỷ lệ các cháu đạt học sinh giỏi ngày càng tăng, được Bộ CHQS tỉnh trích quỹ khuyến học tặng thưởng trị giá gần 40 triệu đồng.

Cùng với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hưởng ứng các cuộc vận động "vì phụ nữ nghèo", quỹ "vì người nghèo", quỹ "đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương trong hội viên. Từ hoạt động của phong trào thi đua, đã có tác dụng thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 5 năm qua đã có 14 chị được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, 4 chị tham gia cấp ủy Đảng; 15 chị được cử đi học đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài quân đội; có 5 chị đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào  phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" và phong trào "phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", trong những năm đến, Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác vận động xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn cách mạng mới; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức hội phụ nữ cơ sở; luôn đổi mới nội dung hình thức phương pháp hoạt động, làm tốt công tác chính sách, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang, xây dựng và phát triển cán bộ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho chị em. Hội động viên chị em yên tâm công tác gắn bó với đơn vị; phấn đấu 100% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên yếu kém, không có hội viên vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, 100% hội viên phụ nữ là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn viên ưu tú. 100% hội viên phụ nữ đạt danh hiệu "phụ nữ 2 giỏi", trong đó 30-40% đạt tiêu chuẩn phụ nữ 2 xuất sắc...

Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng hướng dẫn tuyên truyền cho hội viên tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc, triệt để thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gia đình quân nhân kiểu mẫu, gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trước mắt, cán bộ hội viên đang nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, tiến tới chào mừng đại hội phụ nữ các cấp trong năm 2011.

Bài, ảnh: THÀNH HÂN
.