,
Cập nhật lúc 21:14, Tuesday, 22/03/2011

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ Ban CHQS cấp xã, Thôn đội trưởng


Vấn đề chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã, Thôn đội trưởng, được quy định tại Điều 46 của Luật Dân quân tự vệ. Theo đó, chế độ tiền lương đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 
Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng; đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, nếu nghỉ việc có lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần.

Cán bộ Ban CHQS cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng.

Chi tiết về nội dung này, Điều 38 Nghị định 58/2010/NĐ-CP quy định: Chế độ phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, công tác phí, bảo hiểm của Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, Thôn đội trưởng.

Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng: a) Chế độ phụ cấp hằng tháng được hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức; b) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã từ nguồn ngân sách địa phương; c) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; d) Chế độ công tác phí được áp dụng như công chức cấp xã; đ) Trợ cấp một lần trong trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, nếu nghỉ việc có lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, cứ 1 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Thôn đội trưởng được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng không thấp hơn hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp hằng tháng và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều này.
 
Theo QDND
http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201103/Che-do-tien-luong-phu-cap-doi-voi-can-bo-Ban-CHQS-cap-xa-Thon-doi-truong-1984060/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,