Đảm bảo khí tài cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
14:55 | 19/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
.
.