Video: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả
09:28 | 19/11/2019
(Baoquangngai.vn)- Ngay từ những ngày đầu tháng 11, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bắt đầu triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự để lựa chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ năm 2020.
.
.