Bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong tình hình mới
14:38 | 23/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Bảo vệ vững chắc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Để cụ thể hoá và quyết tâm cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này trong giai đoạn mới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo và an toàn cho ngư dân khai thác hải sản trên biển.
.
.