Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

22:17, 26/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Sở KH&ĐT đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC); đồng thời tham mưu UBND tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tạo thuận lợi để thu hút nhiều DN/nhà đầu tư đến đầu tư tại Quảng Ngãi.
Từ đầu năm đến nay, Sở KH&ĐT đã tập trung thực hiện các giải pháp để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và môi trường kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các chương trình “Cà phê doanh nhân”, đối thoại DN, mở lớp đào tạo DN, khuyến khích thành lập mới DN. Sở KH&ĐT đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ đăng ký DN, rút ngắn thời gian đăng ký DN. Nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, Sở đã phối hợp với các cơ quan, các địa phương trong tỉnh tiến hành bồi dưỡng các lớp khởi sự DN, quản trị DN, quản trị DN chuyên sâu cho hơn một nghìn lượt người tham gia... 
Thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân - Hỗ trợ khởi nghiệp”, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết.
Thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân - Hỗ trợ khởi nghiệp”, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên số lượng DN đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2020 giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh có 468 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 1.800 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân 3,86 tỷ đồng/DN. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư FDI.
 
Do vậy, toàn tỉnh chỉ có 1 DA FDI được cấp phép đầu tư (Nhà máy Công nghiệp Asia Foam thuộc Công ty TNHH Far Eart Foam Việt Nam của nhà đầu tư Malaysia), với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD. Riêng vốn thực hiện của các DA FDI trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua đạt 195,4 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 64 DA FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 1,87 tỷ USD. Trong đó, có 38 DA đi vào hoạt động, 21 DA đang triển khai và 5 DA tạm dừng.
 
Đối với DA đầu tư trong nước, 9 tháng qua tỉnh ta đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 51 DA, với tổng vốn đăng ký 2.374 tỷ đồng. Thu hồi 9 DA/209 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 672 DA còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 297.193 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt 150.062 tỷ đồng (53% vốn đăng ký); có 339 DA đã đi vào hoạt động.
 
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái cho biết: Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Sở đã quán triệt việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách TTHC; thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị mình với mục tiêu cắt giảm tối thiểu chi phí theo quy định. Đồng thời, phân công cho thành viên Ban Giám đốc, các trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến TTHC và báo cáo kết quả theo quy định. 
 
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, Sở còn tổ chức đối thoại với người dân, DN về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về TTHC. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên rà soát các TTHC, nhằm rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí cho người dân, DN.
 
Một trong những nhiệm vụ nổi bật của Sở KH&ĐT thời gian qua là chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2030; tham mưu trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - ­2030, tầm nhìn đến năm 2050...
 
Bài, ảnh: P.DANH
 
 
 
.
.