Xây dựng nông thôn mới: Tiêu chí cao cần quyết tâm lớn

11:02, 16/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020 là toàn tỉnh phải có 17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 50 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tuy nhiên, những thay đổi của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, giai đoạn 2016 - 2020, khiến các địa phương gặp không ít khó khăn. Vì vậy, nhiều địa phương đã khẩn trương thực hiện các tiêu chí, đảm bảo hoàn thành chương trình xây dựng NTM đúng tiến độ với quyết tâm cao nhất.
Chỉ tiêu cao "làm khó" địa phương
 
Song song với việc củng cố hệ thống chính trị, sau khi sáp nhập 2 xã Bình Thanh Tây và Bình Thanh Đông thành xã Bình Thanh (Bình Sơn), chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020. Thực tế, năm 2019, xã Bình Thanh Tây đã đạt chuẩn NTM, còn xã Bình Thanh Đông thì “lỡ hẹn”.
 
"Chính vì vậy, ngay sau khi tái lập, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo xã Bình Thanh tập trung rà soát, đánh giá cụ thể tỷ lệ thực hiện và mức độ hoàn thành của các tiêu chí. Nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh, môi trường... để chủ động thực hiện", Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Quang Trung cho biết.  
 
Phát triển sản xuất để tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo là tiêu chí
Phát triển sản xuất để tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo là tiêu chí "làm khó" nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Trong khi đó, 4 xã miền núi đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019, gồm: Sơn Hạ (Sơn Hà), Trà Phú (Trà Bồng), Ba Cung (Ba Tơ) và Thanh An (Minh Long) cũng đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM đúng hẹn.
 
Tuy nhiên, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, giai đoạn 2016 - 2020 không chỉ tăng tiêu chí, mà yêu cầu tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu cũng cao hơn, nên “làm khó” các địa phương miền núi. Nhất là tiêu chí hộ nghèo và thu nhập. Bởi hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của các xã trên còn khá cao (trên 20%), thu nhập thấp (dưới 30 triệu đồng/người/năm).
 
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết, thì người dân miền núi chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp nên thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, để giảm hộ nghèo còn dưới 5%, thu nhập trên 40 triệu đồng/người/năm là thách thức rất lớn đối với chính quyền và người dân.
 
Ngoài ra, một số tiêu chí về kênh mương thủy lợi, tổ chức sản xuất... cũng chưa phù hợp với đặc thù canh tác cũng như địa hình miền núi; việc huy động nguồn lực cộng đồng xã hội tham gia xây dựng NTM cũng không đáng kể, do số lượng doanh nghiệp ít, đời sống người dân khó khăn...
 
Quyết tâm, chủ động xây dựng NTM
 
Trên thực tế, dù Chương trình xây dựng NTM đã khởi động từ năm 2011, nhưng đến nay, nguồn lực xây dựng các tiêu chí NTM ở các địa phương trên chủ yếu trông chờ vào nguồn ngân sách và vốn lồng ghép các chương trình, cũng như sự góp công, hiến đất của người dân. Do đó, quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là các xã của 6 huyện miền núi.
 
Với những khó khăn đã được xác định, nên ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp, trong đó có việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí “mềm”, như: Thu gom, xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt; tiếp cận và chấp hành các quy định của pháp luật, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện... Cùng với đó, các xã cũng chủ động lựa chọn các công trình, hạng mục ưu tiên đầu tư; chuẩn bị vật tư và giải phóng mặt bằng, để ngay khi được phân bổ vốn hoặc nguồn xi măng hỗ trợ, sẽ thực hiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi...
 
Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cũng tích cực hỗ trợ các địa phương trong việc thẩm định, đánh giá và điều chỉnh kịp thời các phương án phát triển sản xuất, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn. “Với số tiêu chí xuất phát điểm cao hơn mọi năm, cùng sự chủ động chuẩn bị kỹ của các địa phương, hy vọng năm 2020, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành mục tiêu có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM”, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nguyễn Phúc Long nói.
 
Bài, ảnh: THANH PHONG
 
 
 
.
.