Thêm 7 xã đủ điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới

09:54, 24/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) – Sáng 24.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh thẩm định xét công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM.
Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định từng chỉ tiêu xây dựng NTM về mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu của 7 xã, gồm: Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Cường, Phổ Minh (Đức Phổ) và  Anh Vĩnh, An Bình (Lý Sơn). Theo đó, 7/7 xã đủ điều kiện đạt 19 tiêu chí của xã NTM.

Trên cơ sở thẩm định của Đoàn thẩm định, các đại biểu nhất trí cao với kết quả thẩm định, đồng thời bỏ phiếu xét công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2019.
 
Bộ mặc làng quê khởi sắc
Làng quê khởi sắc nhờ phong trào xây dựng NTM.

Xã An Bình có 96,2% số phiếu thống nhất, 6 xã còn lại đạt 100% số phiếu, đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chúc mừng các xã được xét công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. Các địa phương cần ưu tiên nguồn lực để tiếp tục phát triển sản xuất; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa xây dựng NTM.

Thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục bám sát, quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu.
Tin, ảnh: A.KIỀU
.
.