Quản lý hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

14:58, 07/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công tác cho vay, quản lý nguồn vốn này trên địa bàn Quảng Ngãi đã phát huy được hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Ba Tơ tuyên truyền, hướng dẫn chính sách tín dụng đến hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Thành.
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Ba Tơ tuyên truyền, hướng dẫn chính sách tín dụng đến hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Thành.

Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã đến kịp thời, đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp ủy, chính quyền cũng kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình cho vay và thu hồi vốn. Năm 2019, UBND các cấp trong tỉnh đã chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay là 30,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh trên 160 tỷ đồng.

"Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương cũng giúp Ngân hàng CSXH chủ động hơn về nguồn vốn, giảm bớt sự phụ thuộc đối với ngân sách trung ương trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn".

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh TRẦN DUY CƯỜNG

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 đến nay, nguồn vốn do Ngân hàng CSXH Việt Nam phân bổ cho tỉnh luôn đủ và kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Cụ thể, năm 2019, Ngân hàng CSXH đã phân bổ cho Quảng Ngãi trên 103 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đã phân bổ cho tỉnh đạt trên 2.717 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên 3.240 tỷ đồng, với 95.973 lượt hộ vay...

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ quá hạn, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện... Nhờ đó, chất lượng tín dụng bảo đảm, nợ quá hạn đến nay chỉ chiếm 0,28%/tổng dư nợ (dưới ngưỡng an toàn do Ngân hàng CSXH Việt Nam đề ra).

Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Đến nay đã loại bỏ được những tổ tín dụng hoạt động yếu kém. Đặc biệt, có địa phương trong khoảng thời gian dài không phát sinh nợ xấu, như huyện Minh Long, Lý Sơn...

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ (Bình Sơn) Đào Thị Thu Vân cho biết: Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng khác phát huy được hiệu quả là nhờ đưa Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện, xã. Qua đó đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đồng thời giúp Ngân hàng CSXH xử lý kịp thời những bất cập, khó khăn trong quá trình cho vay và thu hồi nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng...

Nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh đã được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh.
Nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh đã được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất  lượng tín dụng, Ngân hàng CSXH cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn.


    Bài,ảnh: H.HOA  

 

.
.