Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

14:46, 28/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 36% so với kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt 24% kế hoạch.

TIN LIÊN QUAN

Tỷ lệ giải ngân đạt thấp

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái cho biết: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh gần 5.290 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.466,44 tỷ đồng (gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia 652,9 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu 503 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ 150 tỷ đồng, vốn ODA 160 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng (gồm vốn cân đối 3.063 tỷ đồng, nguồn thu sử dụng đất 675 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng).

 Dự án cầu Cửa Đại được giao kế hoạch vốn năm 2019 là 200 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân khoảng 170 tỷ đồng.
Dự án cầu Cửa Đại được giao kế hoạch vốn năm 2019 là 200 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân khoảng 170 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, UBND tỉnh đã phân bổ trên 670 tỷ đồng để các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. Tính đến ngày 30.6.2019, toàn tỉnh giải ngân trên 1.750 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương giải ngân 356,2 tỷ đồng (32%) và vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.397,5 tỷ đồng (37%).

Bên cạnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tổng kế hoạch vốn năm 2018 còn lại kéo dài sang năm 2019 là 559,8 tỷ đồng (vốn trung ương 171 tỷ đồng; vốn địa phương 388,3 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn này cũng chỉ đạt 24% kế hoạch.

Một số sở, ngành, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh (10%); Sở NN&PTNT (11%); Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh (37%); Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (13%)... Riêng đối với các dự án khởi công mới năm 2019, tổng kế hoạch vốn năm 2019 gần 628 tỷ đồng, đến 30.6.2019, tỷ lệ giải ngân của các sở, ngành và các huyện, thành phố chỉ đạt 7%.

Theo lý giải của các chủ đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp đã thi công có khối lượng, nhưng chủ đầu tư chậm nghiệm thu lên phiếu giá. Các dự án khởi công mới phải triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng thanh toán...

Nhiều dự án của Sở GTVT giải ngân vốn cao

Đối với các dự án đã khởi công trong 3 năm (2016 – 2018), một số sở ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao trong 6 tháng qua. Điển hình như Sở GTVT, được giao kế hoạch vốn năm 2019 trên 215 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 66% kế hoạch; trong đó một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Cảng Bến Đình (100%); Cầu Cửa Đại (85%); Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - đá Chát), từ Km0-Km8 (72%)... “Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2019 theo hướng giảm vốn các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm, để bổ sung cho các dự án cần vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước”.

Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN NGỌC CĂNG


Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện quản lý các dự án đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước; chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, định kỳ trực báo hằng tháng, hằng quý, kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiệm thu lên phiếu giá để giải ngân ngay khi có khối lượng; rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo.

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án cấp bách được UBND tỉnh bố trí đầu tư từ nguồn vốn vượt thu năm 2018, phấn đấu giải ngân nguồn vốn này trong năm 2019, hạn chế việc kéo dài sang năm 2020. Riêng đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 30.9.2019 phải giải ngân hoàn thành 406,8 tỷ đồng còn lại của kế hoạch.

 
Bài, ảnh: PHẠM DANH

 
.
.