Quảng Ngãi: Hoàn thành cổ phần hóa 2 doanh nghiệp

21:47, 03/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Đến quý I/2019, đã có 2/4 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành cổ phần hóa; 2 doanh nghiệp còn lại dự kiến hoàn thành trong năm nay.
 
Cụ thể, 2 doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn là Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.
 
Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã hoàn thành việc cổ phần hóa
Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã hoàn thành việc cổ phần hóa
Đối với 2 doanh nghiệp còn lại, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi đã hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cổ phần hóa và chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đang phối hợp với Công ty thực hiện các công việc tiếp theo.
 
Đối với Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp này thuộc đối tượng thoái vốn trong năm 2018, tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch thoái vốn sang năm 2019. 
 
Theo thống kê từ Bộ Tài chính, trong năm 2018 đã có 15 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 13 DNNN và 2 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.934 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.543 tỷ đồng.
 
Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.477 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.204 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.293 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.843 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 125 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5,8 tỷ đồng.
 
PV
 

 

.