Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

06:54, 08/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, tỉnh ta cần triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị...

Tiếp tục phát triển công nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, trong 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh đề ra và tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN) theo Kết luận số 18 của Tỉnh ủy. Theo đó, tập trung thu hút các dự án cảng biển và hệ thống logistisc; đẩy mạnh phát triển CN công nghệ cao; CN sạch; CN hóa dầu; CN chế biến, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; CN phụ trợ. Triển khai áp dụng có hiệu quả chính sách phát triển ngành CN hỗ trợ; xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm CN.

Thu hút đầu tư phát triển cảng biển và hệ thống logistic là một ưu tiên của tỉnh trong năm 2019. Trong ảnh: Hoạt động tại cảng Hào Hưng Dung Quất.
Thu hút đầu tư phát triển cảng biển và hệ thống logistic là một ưu tiên của tỉnh trong năm 2019. Trong ảnh: Hoạt động tại cảng Hào Hưng Dung Quất.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia ở KKT Dung Quất; phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam và các nhà đầu tư thực hiện dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại KKT Dung Quất. Đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành và phát huy hiệu quả dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất.
 
Theo ý kiến của một số nhà đầu tư, doanh nghiệp, tỉnh cần tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên các lĩnh vực về chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh...
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm, như nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, KCN – Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất... Đồng thời, rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ; kiểm tra, giám sát các dự án phát triển CN đã đầu tư, đi vào hoạt động nhưng không hiệu quả, dẫn đến ngừng hoạt động để có giải pháp thu hồi theo quy định.

“Cùng với phát triển CN, tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch phát triển dịch vụ, du lịch. Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế các ngành dịch vụ gắn với cảng nước sâu Dung Quất. Phát triển các ngành dịch vụ vận tải, thương mại, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, tập trung xây dựng, phát triển logistics khu vực cảng biển Dung Quất”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh.

Đồng hành hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", một yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đồng hành, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào vận hành trong năm 2019.
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào vận hành trong năm 2019.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp. Thực thi cam kết, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án đã cấp phép sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát, đơn giản các thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong đó tập trung đối thoại theo chuyên đề, như thuế, hải quan, môi trường, đất đai... Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Ngoài ra, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu, phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp...


Bài, ảnh: PHẠM DANH


 

.
.