Cập nhật lúc: 07:42, 16/12/2018 [GMT+7]
.

Tập trung xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Trà Bồng đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, nên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Xã điểm về đích nông thôn mới

 Xã Trà Bình hôm nay có nhiều đổi thay; đường làng ngõ xóm, trường học, trạm y tế đều được xây dựng khang trang; điện thắp sáng đường quê tỏa sáng mỗi tối ở các thôn, xóm; đời sống người dân được cải thiện. Chủ tịch UBND xã Trà Bình Nguyễn Công Hành cho biết: Địa phương đã huy động vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM trên 315 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng. Đến nay, Trà Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM.

Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Trà Bồng đã được bê tông.
Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Trà Bồng đã được bê tông.


Để về đích xã NTM, Trà Bình chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi...  Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 4,7%.

Khơi dậy sức dân  

Năm 2018, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Trà Bồng đã dồn sức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM. Trong năm 2018, các cấp MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân hiến 2.176m2 đất, 300 cây hoa màu các loại, đóng góp trên 839 triệu đồng, hơn 3.200 ngày công, làm 12,5km đường giao thông nông thôn, 50 ngày công sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Huy động nhân dân góp 48 triệu đồng làm 315m điện thắp sáng đường quê, trên 420 ngày công xây dựng 25 nhà vệ sinh...

Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, như “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, địa phương, sự đồng lòng của nhân dân, nên đến nay huyện Trà Bồng đã có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí, 6/9 xã đạt bình quân 11 tiêu chí; không có địa phương nào đạt dưới 5 tiêu chí. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn luôn được huyện quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường từng bước được cải thiện. Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Nguyễn Xuân Bắc cho biết: Mặc dù đã đạt một số kết quả nổi bật, song việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế. Đời sống của người dân tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Phong trào xây dựng NTM không đều giữa các xã trong huyện.

Thời gian tới, huyện Trà Bồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên; huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác xây dựng NTM. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Giữ vững và phấn đấu đạt các tiêu chí NTM. Năm 2019, huyện Trà Bồng phấn đấu đạt bình quân 12 tiêu chí/xã, tăng 0,78 tiêu chí/xã so với năm 2018.


Bài, ảnh: Trí Phong


 

.
.