Cập nhật lúc: 15:41, 10/08/2018 [GMT+7]
.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm nhằm chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên môi trường Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên giám sát, chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn giao thông....
 
Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2620 ngày 14.5.2018 và Công văn số 4251 ngày 18.7.2018 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 
Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 547 ngày 29.01. 2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. 
 
Văn bản cũng nêu rõ, công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn giao thông là trách nhiệm, là công việc thường xuyên của các sở ngành chức năng, địa phương liên quan.
 
Xe chở cát rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông
Xe chở cát rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông

 

H.P
 
.