Cập nhật lúc: 21:13, 08/08/2018 [GMT+7]
.

Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND​ Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
​Quyết định trên quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm như: Chi hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết; chi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường; chi hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; chi hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.
 
Ở nội dung mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, quy định nêu rõ: Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 
Quyết định trên cũng quy định mức chi tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về nông thôn mới; tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới; Chi hỗ trợ học phẩm học tập thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ; Mức chi hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán, cải tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.
 
Về hỗ trợ thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh phê duyệt quy mô thực hiện mô hình, định mức kinh tế kỹ thuật, nội dung hỗ trợ đối với các mô hình do UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện.
 
Về chi hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, quyết định quy định hỗ trợ 25% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu cho các đối tượng là trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông), trạm y tế xã. 
 
Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung chi, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC.
 
PV
 
.