Cập nhật lúc: 14:39, 14/06/2018 [GMT+7]
.

Thu ngân sách 5 tháng tăng hơn 13%


5 tháng năm 2018, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 14-6, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 94,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

 

 5 tháng, thu NSNN đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. (ảnh: Internet)
5 tháng, thu NSNN đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. (ảnh: Internet)
 
Thu nội địa 5 tháng đạt 442,77 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 342,47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng đầu năm các cơ quan chức năng đã thực hiện trên 12 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN trên 3,2 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào NSNN trên 1 nghìn tỷ đồng. Ước tính, cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%); trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm, 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.
 
Thu từ dầu thô ước đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 5 tháng đạt 118,75 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (36,28 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 5 tháng đạt 82,47 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Về chi NSNN, tổng chi tháng 5 ước 116,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 5 tháng là 526,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi là 50,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán năm, tăng 12,9%; chi thường xuyên là 379 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,3%. 
 
Giải ngân có chuyển biến tích cực
 
Về quản lý, điều hành chi NSNN, tính đến hết ngày 31-5, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, qua đó đã phát hiện khoảng 3.550 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 5,2 tỷ đồng.
 
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thanh toán 5 tháng là 94.108 tỷ đồng, đạt 23,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 24,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 
 
“Tiến độ giải ngân đã có những chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm và đạt xấp xỉ tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017, tương ứng 21,35% và 24,7%”, Bộ Tài chính đánh giá.
 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp. 37/56 bộ, ngành trung ương và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2018 dưới 20%; trong đó, có 23 bộ, ngành trung ương và 1 địa phương dưới 10%.
 
Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5 là 7.903 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng qua là 85.817 tỷ đồng; trong đó trả nợ trong nước là 65.727 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỷ đồng.
 
Theo Hà Nội mới
.