Cập nhật lúc: 16:01, 21/06/2018 [GMT+7]
.

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

 


(Baoquangngai.vn)- Ngày 21.6, Công ty lổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đây là đại hội đầu tiên của công ty kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hồi đầu năm 2018.
 
Tại Đại hội đồng cổ đông, Ban lãnh đạo công ty thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2022. 
 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu gần 54.000 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.700 tỷ đồng, bằng 77,6% kế hoạch.
 
Về sản lượng, công ty sản xuất được 3,53 triệu tấn sản phẩm nhưng tiêu thụ đến 3,6 triệu tấn thành phẩm, đạt 57% kế hoạch năm.
 
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đề ra mục tiêu  đạt đỉnh lợi nhuận vào năm 2019 với 6.376 tỷ đồng. Ba năm sau đó (2020-2022), lợi nhuận của công ty sẽ suy giảm do công ty tiến hành nâng cấp, mở rộng nhà máy.
 
cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị
Cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị
Từ nay đến năm 2020, công ty  sẽ cơ bản hoàn thiện Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tiến hành kết nối vào năm 2021, đưa vào hoạt động trong năm 2022. Sau khi hoàn thành, công ty sẽ nâng công suất chế biến dầu thô của nhà máy từ 6,5 triệu tấn lên 8,5 triệu tấn/năm, chất lượng  sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn Euro V.
 
Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị 5 người, Ban kiểm soát 3 người( nhiệm kỳ hoạt động 5 năm từ 2018-2022) và  thông qua kế hoạch lương thưởng, thù lao.
 
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho 6 tháng cuối năm 2018 với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ nhận được 866 triệu đồng, tương đương 144 triệu đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhận mức thù lao gần như tương đương. Các thành viên Hội đồng quản trịnhận tổng cộng gần 2,3 tỷ đồng, tương đương 126 triệu đồng/ tháng. Trưởng ban kiểm soát nhận mức thù lao khoảng trên 130 triệu đồng/tháng.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 
 
.