Cập nhật lúc: 09:33, 15/05/2018 [GMT+7]
.

54 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn


(Baoquangngai.vn)- Tính đến đầu tháng 5.2018, toàn tỉnh có 54 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gồm các ngành nghề như: Chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản, thủy sản.
 
Tổng vốn đầu tư 1.686 tỷ đồng. Đến nay có 26 dự án đã đi vào hoạt động; 28 dự án đang tiến hành các bước thủ tục để triển khai thực hiện. Bình quân mỗi dự án nông nghiệp, nông thôn giải quyết việc làm cho 15 lao động, với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại, Quảng Ngãi còn tập trung triển khai nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này, đặc biệt là chính sách tín dụng.
 
Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 16.831 tỷ đồng, trong đó dư nợ của các DN là 5.149 tỷ đồng.
 
THANH NHỊ
.