Cập nhật lúc: 10:50, 19/04/2018 [GMT+7]
.

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong thời kỳ đổi mới


(Báo Quảng Ngãi)- Trong suốt chặng đ­ường hình thành và phát triển, các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) luôn nhận đư­ợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước... Loại hình kinh tế này đã phát huy và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng.

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 11.4.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Trong thư Bác Hồ đã viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc... nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”; “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”...

Sản xuất phôi nấm tại HTX Nấm Đức Nhuận. Ảnh: T.L
Sản xuất phôi nấm tại HTX Nấm Đức Nhuận. Ảnh: T.L


Vào ngày 11.4.1964, Bác Hồ gửi thư­ cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến và khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến. Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các HTX, Liên hiệp HTX đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, thực hiện đ­ường lối đổi mới của Đảng, các HTX, Liên hiệp HTX trong các ngành, lĩnh vực đã và đang v­ượt qua khó khăn để đổi mới, phát triển, từng b­ước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Năm 2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 11.4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Từ kinh nghiệm thành công của các HTX trong cơ chế thị trường, quá trình đổi mới kinh tế HTX được gắn với việc triển khai thực hiện Luật HTX và Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX). Hầu hết các HTX cũ được tiến hành chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ, nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng.

Những năm qua, phong trào HTX tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến quan trọng; cơ chế quản lý tập trung, bao cấp từng bước được xóa bỏ; cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước được hình thành. Trong quá trình hoạt động, nhiều HTX đã mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả.

Phát huy truyền thống trong 72 năm xây dựng và phát triển, kinh tế HTX cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đang tiếp tục nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh và sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
              

Hồ Quý Nhân
 

.
.