Cập nhật lúc: 15:22, 15/01/2018 [GMT+7]
.

Động lực từ nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện đại hóa nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Mục tiêu này đã tạo động lực để chính quyền và người dân trong tỉnh nỗ lực thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn ngân sách bố trí trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM gần 463 tỷ đồng. Kết quả, Nghĩa Hành là huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, có 18 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số địa phương đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh là 42 xã.

Nông thôn khởi sắc

Trong 6 năm (2011-2017) thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cùng với nguồn vốn ngân sách, xã miền núi Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) đã huy động trên 18 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ thực hiện các chương trình phát triển sản xuất. Trong đó, mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Vì vậy, cùng với hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa hoàn thiện, thì thu nhập bình quân của người dân trong xã hiện đạt trên 31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,95%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 91%...

 Hạ tầng xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) ngày một khang trang hơn.          Ảnh: TL
Hạ tầng xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) ngày một khang trang hơn. Ảnh: TL


Đối với xã Phổ An, dù không phải là xã điểm xây dựng NTM của huyện Đức Phổ, nhưng chính quyền và nhân dân Phổ An đã nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất. Kết quả, Phổ An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tỷ lệ lao động có việc làm của xã đạt trên 93%, thu nhập bình quân trên 35 triệu đồng/người/năm, hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện... Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
 

"Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh sẽ tập trung rà soát, đánh giá các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 theo bộ tiêu chí mới để có hướng hỗ trợ đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”.
Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh DƯƠNG VĂN TÔ

Không chỉ các xã Hành Tín Tây, Phổ An mà năm 2017, từ nguồn vốn đầu tư phát triển (304 tỷ đồng), UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng 185 công trình giao thông, 96 công trình thủy lợi, 21 công trình trường học, 72 công trình cơ sở vật chất văn hóa... và hỗ trợ xi măng làm giao thông nông thôn. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phân bổ 42 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương cho 98 xã, để triển khai thực hiện 45 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất.

Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Dương Văn Tô cho biết: Không chỉ chủ động trong việc huy động, mà chính quyền các địa phương sử dụng nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM có trọng tâm trọng điểm. Vì vậy, hiệu quả và tính bền vững của các tiêu chí NTM được nâng cao, góp phần hoàn thành kế hoạch 18 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Nối dài mục tiêu nông thôn mới

Tuy đạt nhiều kết quả nổi bật, nhưng quá trình xây dựng NTM vẫn tồn tại nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Trong đó, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng xã hội còn thấp; đầu tư của trung ương, tỉnh tuy tăng lên, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu; nhiều địa phương chưa đạt tiêu chí “mềm”... Ngoài ra, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

 Từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được chuyển giao cho người dân.           Ảnh: TP
Từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được chuyển giao cho người dân. Ảnh: TP


Vì vậy, để đạt mục tiêu và kế hoạch năm 2018, bên cạnh việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với nội dung đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường nông thôn, đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã...

Trong đó, tập trung xây dựng 3 mô hình thí điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), Bình Dương (Bình Sơn) và Hành Minh (Nghĩa Hành), nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tạo cảnh quan môi trường và cải thiện đời sống dân cư, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.THANH PHONG 

.
.