Cập nhật lúc: 21:33, 04/12/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Trồng thử nghiệm cây gai xanh


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 trồng thử nghiệm để theo dõi, đánh giá, nhận xét tính phù hợp, hiệu quả của cây gai xanh trên địa bàn tỉnh.

​Trước khi tiến hành khảo nghiệm sản xuất cây gai xanh, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị có chức năng của tỉnh, tiến hành lựa chọn địa điểm, xây dựng kế hoạch thực hiện việc khảo nghiệm đảm bảo phù hợp, đú​ng quy định.

Báo cáo địa điểm, quy mô, thời gian thực hiện cho các cơ quan, đơn vị có chức năng của tỉnh để kiểm tra và theo dõi. Kết thúc đợt khảo nghiệm sản xuất, lập báo cáo đánh giá, nhận xét về kết quả, hiệu quả khảo nghiệm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương nhân rộng vùng sản xuất cây gai xanh.

Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho nông dân tham gia mô hình và thu mua toàn bộ sản phẩm do nông dân sản xuất ra (trường hợp phối hợp và sử dụng đất của nông dân; không được sản xuất, kinh doanh mua bán trên địa bàn tỉnh và bán ra ngoài tỉnh, vì giống cây này chưa có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

 

PV

.