Cập nhật lúc: 19:57, 30/12/2017 [GMT+7]
.

Năm 2018 với những xung lực mới


(Báo Quảng Ngãi)- Năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư; kinh doanh và khởi nghiệp” đã khép lại với nhiều niềm vui về những thành quả mới và cả những trăn trở vì một số lực cản khách quan cũng như chủ quan trên con đường xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp.

Thành tựu...

Theo nhận định của UBND tỉnh, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 phát triển ổn định. Trong 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế năm 2017 có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, chỉ tiêu “trụ cột” là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) thực hiện vượt kế hoạch và ước tăng 1,3%; nếu GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng trên 9% so với năm 2016. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu như tổng thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ đô thị hóa... đều vượt kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi năm 2017.                 Ảnh: T.T
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi năm 2017. Ảnh: T.T

Một trong những điểm nhấn trong năm qua là môi trường đầu tư, kinh doanh và công tác xúc tiến đầu tư của Quảng Ngãi đã cải thiện, đổi mới mạnh mẽ. Theo đó, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng cao nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 20.11.2017, đã cấp phép 14 dự án FDI, vốn đăng ký gần 296 triệu USD và 102 dự án trong nước, vốn đăng ký 71.357 tỷ đồng. Có 647 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 13.515 tỷ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và tăng 3,4 lần về số vốn đăng ký so với năm 2016... Những thành quả trên sẽ là nền tảng, tiền đề tiếp tục thúc đẩy kinh tế của Quảng Ngãi tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, 12/12 chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt. Theo đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới và thu về những thành quả mới. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho trên 1,3 triệu dân trong tỉnh.

Năm 2018, Quảng Ngãi sẽ thực hiện một số chỉ tiêu về kinh tế được HĐND tỉnh thông qua. Đó là: GRDP tăng 9 - 9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.509 USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 27.000 - 29.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 14.914 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,37%...

...và những trăn trở

Phát biểu tại kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thẳng thắn thừa nhận: Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục. Đó là công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương còn hạn chế, chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm và thiếu quyết liệt.

Công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Tinh thần phục vụ doanh nghiệp và hỗ trợ đầu tư có chuyển biến, nhưng còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác khám chữa bệnh chưa thực sự cải thiện niềm tin của người dân. Giáo dục và đào tạo có chuyển biến, nhưng chất lượng chưa cao. Còn tồn đọng một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, chưa xử lý triệt để...

Người đứng đầu cơ quan hành chính của tỉnh cho rằng, sự phát triển của Quảng Ngãi chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế do nội lực kinh tế của tỉnh còn yếu và phụ thuộc nhiều vào sản xuất lọc hóa    dầu. Nhiều địa phương trong tỉnh kinh tế - xã hội còn khó khăn. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn hẹp. Năng lực và nguồn lực của một số doanh nghiệp đã cấp phép đầu tư còn yếu. Biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh tác động bất lợi, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội của tỉnh và sản xuất, đời sống của người dân... Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên nhân chính vẫn là ở trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu tình hình thực tiễn.

Khi đã nhận diện, xác định được những lực cản trên con đường phát triển, chắc chắn tỉnh sẽ có những giải pháp khắc phục.

Những xung lực mới

Mục tiêu Quảng Ngãi đặt ra trong năm 2018 là "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra của chủ đề năm đòi hỏi sự cộng đồng và trách nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

 

 

Dự án thép Hòa Phát Dung Quất chính thức đầu tư vào Quảng Ngãi là thành công lớn trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2017. Ảnh: LÊ ĐỨC
Dự án thép Hòa Phát Dung Quất chính thức đầu tư vào Quảng Ngãi là thành công lớn trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2017. Ảnh: LÊ ĐỨC

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh là tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Trong đó, cải cách chế độ công vụ, đề cao trách   nhiệm của   người đứng đầu và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công   chức trong thực thi nhiệm vụ; cải thiện môi trường đầu tư  kinh doanh,  hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; công    khai minh bạch chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân... là những nét mới, mang tính  đột phá trong “năm bản lề” 2018.

Tất cả những đổi mới, sắp xếp, cải cách, cải thiện, hỗ trợ... nêu trên sẽ góp phần “hóa giải” một trong những nguyên nhân chủ quan lâu nay cản trở sự phát triển của tỉnh là “trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu...”, như nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng.

Năm 2018 là năm thứ ba Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đây là năm đánh giá lại nhiều chương trình công tác, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nửa chặng đường kế hoạch 5 năm, để từ đó Tỉnh ủy có những định hướng điều chỉnh, tăng tốc... Với những xung lực mới từ chủ trương, định hướng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, hy vọng trong năm 2018 sẽ có nhiều thành quả mới, góp phần sớm đưa Quảng Ngãi “trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.


THANH TOÀN


 

.
.