Cập nhật lúc: 16:09, 04/12/2017 [GMT+7]
.

Giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp (DN), Thanh tra tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý nhằm phát hiện, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra DN của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động.
 
Thanh tra, kiểm tra là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng quản lý của cơ quan Nhà nước. Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các DN cũng vậy...

Để DN không còn "sợ thanh tra"

Trong những năm gần đây, hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng ít nhiều gây phiền hà cho DN, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí có trường hợp còn gây nhũng nhiễu. Nguyên nhân một phần là do có sự chồng chéo trong lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, dẫn đến có nhiều DN bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm, thậm chí trong cùng một thời điểm. Trước những bất cập đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và Thanh tra chuyên ngành chủ động khắc phục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động.

Thanh tra tỉnh tập huấn triển khai phần mềm chống chồng chéo thanh tra, kiểm tra DN.
Thanh tra tỉnh tập huấn triển khai phần mềm chống chồng chéo thanh tra, kiểm tra DN.

Xác định DN, nhất là DN tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách nhằm hỗ trợ và phát triển DN. Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16.5.2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28.4.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... là một minh chứng. Theo đó, quy định không được thanh tra, kiểm tra DN quá một lần/năm (trừ trường hợp DN có dấu hiệu vi phạm).

 Quảng Ngãi hiện có khoảng 6.000 DN đang hoạt động với các thành phần kinh tế, loại hình như Công ty CP, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, DN tư nhân, cơ sở kinh doanh… Công tác quản lý Nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập bao gồm nhiều nội dung, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra DN đã được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15.9.2015 về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý Nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập.
 
Khi triển khai phần mềm này, các cơ quan thanh tra sẽ phát hiện sớm sự trùng lắp về DN, thời gian thanh tra để chủ động phối hợp xử lý, hoặc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Cán bộ tổng hợp Thanh tra tỉnh không tốn thời gian để nhập dữ liệu và xử lý ban đầu thông tin DN dự kiến thanh tra, kiểm tra. Đồng thời kế thừa dữ liệu về DN, thông tin kết quả thanh tra hàng năm của DN để phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh TRÀ THANH DANH
Theo thống kê của Thanh tra tỉnh, hàng năm, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 2.400 DN (khoảng 40% số lượng DN hiện có của tỉnh). Vì chưa có sự thống nhất, thiếu thông tin trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN, nên thời gian qua đã có nhiều DN bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm, nội dung thanh tra, kiểm tra nhiều khi bị chồng chéo, gây phiền hà cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
 
Tạo thuận lợi cho DN hoạt động


Để khắc phục những tồn tại, hạn chế do quá trình thanh tra gây ra, giữa năm 2017, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra và hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn tỉnh. Phần mềm được xây dựng trên nền web để dễ dàng chia sẻ, kế thừa thông tin, liên thông trong quá trình sử dụng.

Các cơ quan thanh tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và nhập thông tin DN dự kiến thanh tra trực tiếp vào phần mềm (mỗi đơn vị sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào phần mềm rồi sử dụng). Trên cơ sở dữ liệu chung, phần mềm sẽ cảnh báo sớm thông tin trùng lắp về DN, về thời gian thanh tra, kiểm tra để các cơ quan thanh tra chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nhằm hạn chế sự chồng chéo ban đầu khi xây dựng kế hoạch. Sau thời gian quy định, cán bộ phụ trách công tác tổng hợp kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh sẽ tổng hợp (phần mềm tự động tổng hợp) thông tin về các DN dự kiến được thanh tra, kiểm tra mà có sự chồng chéo, trùng lắp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

 Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trà Thanh Danh, sau khi xây dựng thành công phần mềm, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Trung tâm TT&TT Quảng Ngãi tổ chức triển khai phần mềm đến hơn 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ được phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra và cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và triển khai phần mềm sẽ góp phần thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với DN, vừa hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của việc thanh tra, kiểm tra đến hoạt động bình thường của DN.
 

Bài, ảnh: NG.TRIỀU


 

.
.